Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28

Martin Heidegger (72) a szellemnek objektivációit három csoportra osztja; a közlések (beszéd, írás), kifejezések (művészet, játék, szertartás) és szerszámok (Zeug) csoportjára. Közös jellemvonásuk, hogy ezekbe a szellem valamiképp beíeszövődik, beleivódik, beleteste­sül. Természetes hogy nem egyenlő mértékben és arány­ban...
Az objektiváció körét ki kell tágítanunk: ez a nemesí­tett növények és a szelídített, háziasított háziállatok cso­portja. Ha a pattintott vagy csiszolt kovakő, a primití­vek kagylókból, csigákból font ékszere, a fejlődő kultúra sátra, barlangja, házas, gazdagabb szerszámkészlete a szel­lem nyomait viseli, mennyivel inkább a kultúrnövények és a domesztikált háziállatok csoportja! Hiszen ezek kivá­lasztásában a tapasztalatot összegező megismerés, az ön­fenntartás, önvédelem célját szívósan, évtizedekre szem­mel tartó és követő akarat, a természet folyamába bele­nyúló, azt nem erővel, hanem hozzásimulással nemesítő és idomító magasabb rendű életszint jelenik meg.
Az emberi szellem a kultúrában teremti meg a maga objektivációját, dolgozza bele a maga világát a természet­be, élő és élettelen anyagba.

(A SZELLEMI LÉT MEGNYILVÁNULÁSAI)

72. Martin Heidegger - (Messkirch, 1889. szeptember 26. - Freiburg im Breisgau, 1976. május 26.) a 20. századi német filozófia egyik legnagyobb hatású eg­zisztencialista képviselője. Szubjektív idealista, az eg­zisztencializmus egyik megalapítója. Egyaránt foglal­koztatta a filozófia, a teológia, a pszichológia és az irodalomtudomány. Műveiben sajátos nyelvezetet használt és új szóértelmezést alkotott meg. Gondol­kodásának középpontjában a lét, a létező és a semmi problémája áll.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."