Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
17

A logika alapelve, hogy minden dolog önmagá­val azonos; ezt Szent Tamás sem akarja tagadni. Azonban tény, hogy az anyagi lét és a szellemi lét közt mélyreható különbség van. Az anyag csak az, ami, a lé­lek azonban valamiképpen más is. Van-e egyáltalán vala­mi jelentése Szent Tamás ezen állításának? Ezen kijelentés igazságát legjobban szemléljük, ha a fejletlen lelket ösz-szehasonlítjuk a tudományt szerzett, e tudásban előreha­ladt lélekkel.

A gyermeki lélek is valóságos lélek; valósága, mivolta ugyanaz, mint a kifejlődött léleké; a gyermek Platón lel­ke azonos a világbölcs lelkével, és mégis az azonosság mel­lett, mily mérhetetlen különbség választja el őket! Amíg a gyermek lelke még jóformán üres, tartalmatlan, addig a felnőtt lelke a tudásnak hatalmas anyagával gazdagodott és ezzel valamiképpen benne van a lélekben minden, amit megismert. A lélek valamiképpen minden; szellemileg az egész világot birtokba veheti, megismeri a nagy természe­tet, öntudatának tárházában összegyűjti az élettelen és élő világ kincseit, szépségeit, behatol a természet rejtekműhe­lyébe és a világot korlátozó törvényeket is birtokba veszi.

(Isten képe az emberen)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."