Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
20

A dómok kultúrájában az Istenhez, éghez transzcen­dens értékrendszerhez való igazodást a középko­ri embernek imádkozó típusa biztosítja. Ezeknél pedig az imádság - minden éíetjelenséget átfogó és megszentelt li­turgiaként — élethivatás volt, melynek törvénye az, hogy az Isten dolgának (opus Dei) semmit sem szabad eléje he­lyezni.

Az imádság, liturgia, mint élethivatás, mint a népet ne­velő rétegek életstílusa és formája — rávéste a maga jelle­gét a középkor népeire, átjárta a népéletet, szerves része lett az etnikumnak. Évezredre szilárd népszokások sarjad­tak a liturgiából.

A középkori ember az imádságot, a liturgiát úgy ér­tékelte, hogy mérhetetlen vagyonokat áldozott monosto­rok, káptalanok alapítására, fenntartására - elsősorban az imádságért, liturgiáért, minden más, úgynevezett gyakor­lati cél kikötése nélkül. Európa középkori térképének fő­pontjait a püspöki és monostori helyek alkotják; az em­berföldrajz ebben az időben egyúttal az imádság földrajza is... Az imádság, a liturgia a középkorban nemcsak egyéni feladat, hanem a közösségé is; kapcsolatot teremt a hívő és az Egyház között.     í

(Az IMÁDSÁG ÉRTÉKELÉSE...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."