Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
22

Az Apostoi nyomatékosan mondja, hogy „Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké" és ezzel azt is állítja, hogy a feltámadás után nincs már alávetve válto­zásnak: mint ember is fölébe magaslik a történelem hul­lámzó folyamának. Ha tehát az apostol szerint a „tegnap és ma" Krisztusáról szólunk, az nem jelenthet mást, mint­hogy Krisztusról való szemléletünkben van változás, nö­vés, elmélyülés, kiteljesedés vagy torzulás, elhalványodás a történelmi tegnap és ma egymásutánjában. Ez az iro­dalomban, költészetben, művészetben, liturgiában, lelki­életben a századok során módosuló Krisztus-kép ugyanazt az egy Krisztust akarja kifejezni: a Szűznek szülöttjét, aki keresztre feszíttetett, meghalt és feltámadott és ül az Atyá­nak jobbján. Krisztus nem változott azóta sem. Krisztus ugyanaz maradt akkor is, mikor Renan137 kispap-lelke ki-csinyhitűvé vált és ábrándozó, kiábrándult rajongóvá tor­zította Krisztus arcát. A XIX. sz. távlatában ugyancsak ki­tágult az a „tegnap", mely az apostol idején pár évtized volt csak. Ettől a tegnaptól függ a mi időnk, az a „ma", melyben élünk és Krisztus arcát keressük: Krisztus elrejtő­zik azok elől, akik nem élnek az ő lelkéből.

(Krisztus képe tegnap és ma)

137. Renan - Ernest Renan (1823, Tréguier - 1892, Paris): francia katolikus orientalista, vallástörténész és író, a 19. és 20. századi szabadgondolkodás szimbolikus alakja. Renan legjelentősebb és legtöbbet bírált munkája Jézus életét tárgyaló könyve volt, amely a racionális bibliakritika és a romantikus pátosz ötvözeteként rajzolta meg a Názáreti portréját, akit elsősorban jámbor moralistaként mutatott be, istenségét és a rá vonatkozó teológiai hagyományt pedig lényegében elutasította.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."