Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24

A házasság szentsége - eszköze az isteni Gondvise­lés természetfölötti útjainak. Azáltal, hogy a há­zastársakat összeköti, hogy különböző érzésvilágú, lelkü­letű embereket összeforraszt, nemcsak az a célja, hogy a szíveket, az érzelmeket - tegye eggyé, hanem az is, hogy az egyik fél által a természetfölötti életet is átadja a má­siknak. Íme a keresztény hitves feladata, isteni elhívatása a mai világban! Akár férfi, akár nő: szentelje meg házastársát, vi­gye közelebb Krisztushoz, az Egyházhoz, segítse a bűnbá­natban, segítse az Úr testéhez való járulásban! De nem­csak a házasság megszentesülését célozza a házassági ke­gyelem, hanem - a házasság gyümölcsének, a gyermek­nek megszentelését is. Ezáltal is beletartozik a házasság a praedestinatio rendjébe.

Bámulatos, mily mélységek rejlenek néha a Szentírás egy-egy gondolatában. A hívő szülők gyermekei szentek lesznek, mondja Szent Pál.

És az egyháztörténet, a szentek élete nem ennek az igazságnak az illusztrációja? Nem látni-e néha - egész csa­ládfákat, melyeknek ágai - szentek, mert a törzs is szent!

(A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."