Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
29

Aki lenéz az erdélyi bércekről keletre és észak­ra, figyeli a messze nyíló síkokat, rajtuk a Feke­te-tenger felé kígyózó folyókat, vizsgálja távcsővel a fal­vakat és városokat, betekint a bennük sürgő népek éle­tébe: egy pillantással észreveszi, hogy a Kárpátokon túl más az élet, mások a formái, más a kultúra, mások az al­kotásai. Ha megfigyelését igazolni akarja, elővesz egy tes­tes, sokkötetes műtörténetet és keresi benne a román, gót, renaissance, barokk stílusok valamilyen kimagasló alkotá­sát a Kárpátokon túl északra, keletre: nem talál egyet sem. Emitt Erdélyben otthonosan érzi magát az is, aki Eu­rópa szellemi központjaiból jön. Kicsi székely falvakban is remek román emlékeket talál (Gerevich: Románkori magyar műemlékek), gótikus vártemplomokat, várakat, a rinascimento142 finom emlékeit, pompázó barokk alkotá­sokat. A bérceken túl néhány rom mindössze, ami az eu­rópai szellem hatását őrzi, de a történelem ezek eredeté­ben is megtalálja az összekötő kapcsot...

Erdélyen túl az európai szellem műalkotásai nem jutot­tak, ami mégis átkerült a bérceken, magyar szellem ter­méke volt.

(ÁTMENTÜNK A KIRÁLYHÁGÓN)

142 Rinascimento - a reneszánsz olasz neve

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."