Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21

Rómában az egyházi évet egészen másként éli át az ember, mint másutt. Amikor a misekönyv stáci-ós templomot jelöl meg, elzarándoklunk oda, ahol valaha Nagy Szent Leó, Nagy Szent Gergely mondták el a Bre­viáriumban ma is olvasott homiliáikat152. A római szen­tek, vértanuk ünnepein búcsújáróhellyé változik külön­ben alig látogatott templomuk.

Ilyenkor fölkereshetjük életük és szenvedésük színte­rét, ellátogathatunk katakombájukba, onnét, mint példá­ul Szent Cecília vagy Ágnes napján, gyönyörű baziliká­jukba, nyomon követhetjük legendájuk adatait, a hely­színen győződhetünk meg arról, hogy a legenda színezte ugyan a valóságot, de meg nem hamisította.

Alig van nap, melyen a zarándok ne találna Rómában megfelelő célpontot, hova lépteit irányíthassa napi sétá­ja alatt. Hogy az Úrnak és apostolainak ünnepeit is a kö­zelség érzésével ülhessük meg, Róma összegyűjtötte Jézus életének, szenvedésének emléktárgyait, apostolainak erek­lyéit, elhelyezte őket gyönyörű bazilikáiban.

Rómában élni nagy kegyelem.

Mily megható az is, mikor a vágyak kelnek zarándok-útra, és eljutnak a Kisded színe elé.

(Róma mindenki hazája)

152. Homília - A Szentmisében az elhangzott szentírási szövegeket magyarázó beszéd.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."