Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18

Mikor Nagy Konstantin — a régiek elbeszélése sze­rint a pogánysággal való leszámolás döntő küz­delme előtt állt, a milvius-hidi csata előtt az égben keresz­tet látott ezzel a körirattal: E jelben győzni fogsz. Krisz­tusnak a kereszt volt a győzelmi jele, nekünk is az, ahogy azonban győzni is tudjunk mi is ellenségeink, a gonosz lé­lek, a bűn, a halál, a kárhozat fölött; és hogy megerősöd­jünk Krisztus katonáivá, hogy élhessünk Krisztus hadse­regében, az Egyházban tiszta, szent, szeplőtlen élettel: a keresztfán szerzett erőt, megváltást, mint kegyelmet, mint az új élet, fejlődés csíráját közli velünk az Úr az Ő szentsé­geivel. Ezért mondja: Aki hisz és megkeresztelkedik, üd­vözül. Ezért adja saját lelkét eledelül, vérét italul, hogy aki az ő testét eszi, annak örök élete legyen, az őbenne ma­radjon, általa éljen. Minden szentség; győzelmi jel, mely megtöri bennünk az ördög hatalmát, a bűn uralmát. Védelmi jel, mert keresztségünktől kezdve a szentségek védenek a gonosz lélek támadásai, a kísértések ellen; hathatósan védenek a bűn ellen, mert segítő kegyelmeket adnak. A szentségek nem­csak jelek, hanem fegyverek, melyek az élet küzdelmeiben oltalmaznak.  

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)
 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."