Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
17

Cimabue és Giotto (91) kezdi, a reneszánsz és a barokk folytatja. Igazában egész művészettörténetet kelle­ne írni, hogy a Krisztus-szemléletnek ezt az átalakulását Giottotól Guído Rení-ig vagy Rubens-ig szemlélhessük.
De nevek és művek felsorolása helyett elég szembeál­lítani a Szent Ferenc utáni Krisztus- képet a korábbival. Szent Ferenc előtt a „rex gloriae" (92) arcát festik, utána Jé­zust a jászolyban, vagy édesanyja Ölén. Az evangélium je­lenetei kerülnek a templomok falára, ezek díszítik az ol­tárokat is: a mennyei Krisztus helyett az élet vándora jár a hívek előtt. így a „tegnapnak" Krisztus-képét jó ideig a hit, az igaz hit festette, alakította. Akár az Istent igyeke­zett kihangsúlyozni benne, akár az embert, mindkét irány egyformán tudta: Krisztus ugyanaz jászolyban, mint a ke­resztfán: nem lett más égi trónján sem. Gyökeres válto­zást a „tegnap" Krisztus szemléletében a hit és a hitetlen­ség harca, az európai léleknek a humanizmussal és főleg a „felvilágosultsággal" induló hitehagyása idézett elő. A ra­cionalizmus letörölte Jézus arcának isteni vonásait, nem látta meg szemében a Megváltó irgalmát, nem érezte ki tekintetéből a világ Bíráját.

(Krisztus képe tegnap és ma)

91. Cimabue, Giotto - Qmabue, eredeti nevén Cenni di Pepo (Giovanni) (Firenze, 1240 körül - 1302 kö­rül) itáliai festő és mozaikművész, a késő gótikus fes­tészet egyik legnagyobb művésze, Giotto di Bondone mestere. Giotto di Bondone (Colle di Vespignano, Firenze közelében, 1267 - Firenze, 1337- január 8.) firenzei festő, szobrász és építész, a korai reneszánsz, a trecento művészetének első jelentős alakja. Giotto abban az időben élt és dolgozott, amikor az embe­rek gondolatai és képességei felszabadultak a közép­kori korlátok alól.

92. Rex gloriae - Dicsőség királya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."