Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Szent Tamás az imádság hegyéről indult el és a mun­ka szentjévé vált... A tudomány sokak számára ke­nyérkereset. Szent Tamás számára fontosabb a minden­napi kenyérnél. Mások a tudomány által rangot, előme­netelt keresnek. Neki az a legfőbb imádsága, hogy egysze­rű szerzetes maradhasson, szolgálja a tudományt és álta­la az Isten országát. Felajánlották néki a nápolyi érseksé­get. Elhárítja. Van tudomány, mely az apostol szerint fel­fuvalkodottá tesz, Szent Tamás megmutatta, hogy az iga­zi tudomány a lelket az alázatosság fundamentumán épí­ti naggyá és szentté.
A tudósoknak gyakori jelzője az, hogy száraz tudós. Mintha az élet sok példája mutatná az élettől idegen, szik­kadt kedélyű könyvmolyoknak, akikben a betű megölte a szellemet. Szent Tamás a skolasztikus gondolkozás száraz kenyerétől sem száradt ki, mert az Élet kenyerével táplál­ta szívét-lelkét, mert az Eucharisztia napsugara ragyogott be szürke cellájába és ennek fénye, melege járta át benső világát... Szent Tamás érdeme, hogy a tudományt térd­re kényszerítette az Isten előtt és... odaállította az Eucharisztiát imádó tudományt, a scientia adoranst.

(Mit jelent Szent Tamás személye és műve?)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."