Krisztus követése Harmadik könyv 57. Nem érdemes nagyon elhagynia magát az embernek,ha ereje fogytát érzi I.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12
I. Fiam, én többre tartom a türelmet és az alázatosságot, amely kedvezőtlen körülmények közt ragyog föl, mint a sok kedveskedő szót és áhítatot akkor, amikor jól megy sorod.
Miért szomorít meg minden kicsiség, amit ellened mondanak?
Ha nagyobb lett volna, akkor sem kellett volna így felindulnod.
Ne hederíts rá.
Nem első eset, nem új dolog ez, s ha sokáig élsz, utolsó sem lesz.
Elég nagy legény vagy, míg valami nem ér.
Jó tanácsokat is osztogatsz és értesz ahhoz, hogy másokat jó szóval vigasztalj, de amikor a te ajtódon kopogtat a hirtelen megpróbáltatás, tanácstalan vagy és erőtlen.
Figyeld csak meg, milyen törékeny vagy, hisz sok apróságban tapasztalod ezt.
De üdvösséged érdekében történik az is, ha ezek s effélék megesnek.
Vesd ki ezeket a szívedből, amennyire tudod, s ha mégis utolérnek, ne törj miattuk össze, ne bonyolódjál beléjük.
Legalább türelmes légy kitartásodban, ha már ujjongani nem tudsz.
S ha valamit kedvetlenül hallgatsz is, méltatlankodva, fogd vissza magad, ne engedd, hogy valami hozzád nem illő szaladjon ki a szádon, hogy a kicsinyek botránkozzanak.
Egykettőre elcsitul a föltámadt vihar, s a belső fájdalom megédesedik akkor, ha visszatér a kegyelem.
Élek én, mondja az Úr, kész vagyok arra, hogy megsegítselek és a szokottnál nagyobb vigasztalásban részesítselek, ha bízol bennem és áhítatosan segítségül hívsz.
Légy csöndesebb lélekkel, és övezd föl magad nagyobb türelemre.
Nem vész az kárba, ha úgy érzed, hogy gyakran zaklatás vagy súlyos kísértés vesz körül.
Ember vagy és nem Isten, test vagy, nem angyal.
Hogyan is állhatnál meg mindig az erénynek ugyanabban az állapotában, ha ez a mennyei angyaloknak s a paradicsombeli első embernek sem sikerült?
Én a megkeseredetteket ápoló kézzel fölegyenesítem, s azoknak, akik saját gyarlóságukat megismerték, isteni segítségemmel adok fölemelkedést.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."