Krisztus követése Első könyvKerülni kell a hiú reményt és a fölfuvalkodást

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Ha vagyonod van, ne dicsekedjél vele, barátaiddal se, ha mégoly hatalmasok is; Istenben bizakodjál, aki mindent megad, s mindenek fölött önmagát akarja neked adni.

Ne büszkélkedj sudár termeted szépségével, egy kis betegség megrokkanthatja, elrútíthatja azt.

Ne tetszelegj ügyességedben vagy elméd fürgeségében, hogy Isten tetszésére légy, hiszen tőle való minden jó, ami természetedben lakik.

Ne tartsd magadat másoknál különbnek, hogy Isten alábbvalónak ne találjon: ő tudja, mi lakik az emberben.

Ne kevélykedjél jó cselekedeteidben, mert Isten ítélete más nyomon jár, mint az embereké: neki gyakran nem tetszik az, ami az emberek tetszését kivívta.

Ha valami jó van benned, hidd, hogy másokban még több jó van, és így maradj meg az alázatban.

Nem árt az, ha mindenkinél alábbvalónak gondolod magad, de nagyon sokat árt, ha csak egynek is elébevágsz.

Az alázatos ember mindenkivel békében él, a kevély szívében gyakori vendég az indulat és a bosszúság.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."