Krisztus követése Első könyvAz ítélet és a bűnök büntetése

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02

Ki miben vétett, abban fog keservesebben bűnhődni.

Ott a resteket égő ösztökékkel döfködik, a torkosokat iszonyú éhséggel, szomjúsággal kínozzák.

A paráznákat és a testi élvezetek kergetőit izzó szurokkal és büdös kénnel öntözik, az irigyek, mint veszett kutyák, vonítanak a fájdalomtól.

Nem lesz semmi vétek, amelyre ne sújtana sajátos büntetés.

Ott a gőgösök szégyennel telnek el, a fösvényeket szánalmas szegénység szorongatja.

Az ott való kínban nehezebb lesz egyetlen óra, mint itt száz esztendő a legkeményebb vezeklésben.

Ott semmi nyugalmuk, semmi vigasztalásuk nem lesz a bűnhődőknek, itt mégis néha szünete van a fáradozásnak, és enyhülést találunk barátaink vigasztalásában.

Most légy hát gondos, magaddal törődő, most bánd bűneidet, hogy az ítélet napján biztonságban lehess a szentek között.

Mert akkor az igazak nagy bátorságban állnak azokkal szemben, akik sanyargatták és elnyomták őket.

Akkor ítélni fog, aki most alázatosan az emberek ítélete alá veti magát.

Akkor nagy biztonságban lesz a szegény s az alázatos: rettegve retteg a kevély.

Akkor kiderül majd, hogy az volt bölcs e világon, aki Krisztusért megtanult oktalan és megvetett emberként élni.

Akkor kedves lesz minden türelemmel viselt zaklattatás, és minden gonoszság befogja száját.

Akkor örvend minden Istennel törődő ember, és kesereg minden istentelen.

Akkor jobban vigad a megsanyargatott test, mint amelyik mindig gyönyörökkel lakott jól.

Akkor fényessé változik a kopott köntös: és elsötétül a finom öltözet.

Akkor több dicséretet kap a szegényes hajlék, mint az aranyos palota.

Akkor hasznosabb lesz az állhatatos béketűrés, mint a világnak minden hatalma.

Akkor jobban felmagasztosul az őszinte engedelmesség, mint minden világias ravaszkodás.

Akkor több örömet szerez a tiszta lelkiismeret, mint a tudós bölcselkedés.

Akkor a gazdagság megvetése többet nyom a latba, mint a földön lakók minden vagyona.

Akkor nagyobb vigasztalást jelent az áhítatos ima, mint a gazdag lakoma.

Akkor nagyobb öröm lesz, hogy megtartottad a szilenciumot, mint hogy sokat szaporítottad a szót.

Akkor többet érnek a szent cselekedetek, mint a sok szép beszéd.

Akkor több tetszésre talál a kemény élet és a szigorú vezeklés, mint minden evilági gyönyörűség.

Tudj most egy keveset szenvedni, hogy akkor a nagyobbaktól szabadulhass.

Itt próbáld meg először, mit bírsz majd odaát.

Ha most olyan keveset tudsz elviselni, hogyan viselnéd az örökkétartó kínokat?

Ha most csekélyke szenvedésben elveszted türelmedet, mire visz a kárhozat tüze?

Lám, valóban nem lehet részed kétféle örömben: hogy evilágon is gyönyörűségben élj, és aztán Krisztussal is uralkodjál.

Ha mindmáig szakadatlanul nagy megbecsülésben és élvezetek közt éltél volna, mi hasznod volna belőle, ha ezennyomban meg kellene halnod?

Minden hiábavalóság tehát, csak az nem, hogy Istent szeressük s egyedül neki szolgáljunk.

Mert az, aki egész szívvel szereti Istent, sem haláltól, sem büntetéstől, sem ítélettől, sem kárhozattól nem fél: a tökéletes szeretet biztos utat nyit Istenhez.

Aki pedig még örömét leli a bűnben, az, nem csoda, ha fél a haláltól meg az ítélettől.

Egyébként is jó, hogy ha már a szeretet nem tart vissza a rossztól, legalább a kárhozattól való félelem kordában tartson.

Aki aztán Isten félelmét nem ismeri, sokáig nem maradhat meg a jóban: hanem előbb-utóbb a sátán hálójába kerül.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."