Kiss Ulrich naplójaVízkereszt

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
05

Újszülött király

Hol van a zsidók újszülött királya?

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja próféta: Te. Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.  Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte! Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Mt 2,1-12

Hódolat és féltékenység

Mottó: Hol van a zsidók újszülött királya?  – A napkeleti bölcsek ezt kérdezték, és Heródes is. Persze másképp fogalmaztak: a bölcsek újszülött királyt kerestek, a zsarnok egy gyermeket. Motivációjuk is különbözött. Míg Heródes vetélytársat szimatolt, és a bölcsek egy új korszak kezdetét látták felragyogni, a nép megváltásra, az ősi ígéret beteljesedésére várt. Most, íme, két prófécia találkozott, és lám, mindkettő egyazon személyre vonatkozott. Az írástudók nemcsak születésének helyét tudták, hanem azt is, hogy milyen szerepet tölt majd be, de nem tudták, hogy mikorra várják az eseményt. A leendő pásztorkirály épphogy megszületett, ám ez mostanra derült ki az érintettek számára. Az írástudók, a helyi bölcsek, épp az időpontot nem ismerték, erről messzi bölcsek tájékoztatták őket. A tér és idő összehajlottak. A csillagban találkoztak, de a csillagnak le kellett jönnie a földre. Konkrét helyre, konkrét időpontban. A zsarnok mindebből nem szabadulást olvasott ki, hanem veszélyt. És eléggé gyáván és képmutatóan a független, szabad mágusokat alattvalóknak nézte. Önteltségében magától értetődően kémként akarta alkalmazni őket. Tévedett. Soha nem láthatta meg a gyermeket, igaz, ez nem is volt valóban célja. Kiadta a munkát szolgáknak, nem tehette ki magát annak, hogy valóban hódoljon előtte.

Ma is vannak, akik Heródesként elszalasztják a találkozást. Hol az időpont nem alkalmas, hol a hely, hol a körülmények. S vannak, akik kifogásokkal mentegetőznek. Pedig ha megérkeztünk a helyre, be is kell mennünk a házba.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."