Kiss Ulrich naplója Viperák fajzataAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03
Kiss Ulrich naplója Viperák fajzata Advent 2. vasárnapja

Viperák fajzata

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa! Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi Atyánk Ábrahám” Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti! Mt 3,1-12

Ábrahám fiai

Mottó: A mi Atyánk Ábrahám! – Lám, Jézus folytatja a katekézist, kiábrándítja a választott népet illúzióiból, tudniillik hogy nincs garantált helyük a paradicsomban. S hiába is próbálnák kiszámítani a kegyelmi időt! Mindaddig, amíg úgy élnek, mint a pogányok, semmi előjoguk sincs. A rettegett napon csak egyikük-másikjuk menekül meg, és nem tudják, ki lesz az. Tanácsot adott nekik, hogy legyenek éberek, így növelve esélyüket. Aki azonban nemzedékeken át a kiválasztott tudatával él, nehezen látja be esendőségét. Titulusa is van a menekülésre, így gondolják: ő Ábrahám gyermeke! Jézus kiábrándítja őket. Ha Istennek szüksége volna tervéhez Ábrahám sarjaira, úgy akár kövekből is pótolhatja hiányukat. Nincs rájuk utalva, hanem ők vannak rá utalva! Nyomatékot ad ennek a kijózanító tanításnak, amikor kíméletlenül lehordja, és viperafajzatnak mondja őket. Haragja azonban nem érzelmeken alapul, hanem bölcsességen, Nem önkényes úri szeszély, nem zsarnoki akarat zárja ki őket az üdvösségből, hanem lelki meddősségük. Teremjétek hát a bűnbánat gyümölcsé, és megmenekültök!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."