Kiss Ulrich naplója ÚtonÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25
Kiss Ulrich naplója Úton Évközi 13. vasárnap

Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: „Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?” De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek: Az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.”  Aztán elmentek egy másik faluba.

 

Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: „Követlek, akárhova mégy.” Jézus azonban így felelt: „A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: „Hagy temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!” Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” Lk 9, 51-62

MottóAmikor mentek az úton

Jézus elindul Jeruzsálembe. Együtt tanítványaival. Nem először, de ezúttal komor szándékkal. Ezúttal halni készül. Tanítványai azonban azzal foglalkoznak, ami nekik fontos: hallgatóságukkal. Nehezen emésztik meg, hogy nem mindenki osztozik maradéktalanul az ő világlátásukkal. Az egész világnak meg kellene hódolni Krisztus előtt. S aki nem? Halál rá! Így volt ez mindig is, az Istenek nem tréfálnak. Jézus helyre teszik őket. Ő nem erőszakkal, nem túlerővel akar győzni. És ilyen szelíd győzelemre hív másokat is. Útközben. Mintegy elébük megy. Követése nem egyéni döntés, meghívás kell hozzá. De akit hívott, annak sincs habozni valója. Még olyan kecses cselekedetre sem marad idő, mint az apa eltemetése, vagy a búcsúzkodás. Radikális és végérvényes döntést vár el követitől. Készek vagyunk rá? Lehet bármi is ennél fontosabb?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."