Kiss Ulrich naplója TeherPünkösdvasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28
Kiss Ulrich naplója Teher Pünkösdvasárnap

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Jn 20, 19-23

Mottó: Békesség nektek! – Érdemes és hasznos megismételni! Azon az eső húsvéton csak a tanítványok szívében volt békétlenség, meg talán némely főpapéban, akit a várható politikai bonyodalmak aggasztottak. Ma, járvány alatt és feltehetően még jó ideig utána, az egész világ békétlen. Megtapasztalta sebezhetőségét. Hogy szolidárisak vagyunk, ha nem is lélekben és önként, de ténylegesen és kényszerből.  Elsőnek és mindenekelőtt békére van szükségünk. Csak így tudjuk józanul mérlegelni a jövőt. Ehhez szükségünk lesz a Lélekre. A Lélek kreatív, a Lélek áthidalja a most újra feltárult szakadékokat, a Lélek megadja az oly szükséges békét.

RABSZOLGASÁG

Megéltük a Nagypénteket, szinte napról napra várjuk a Feltámadást, de akarjuk-e a pünkösdöt? Hogy egy nyelvet beszéljünk? Hogy a múlt bűneinek aprólékos és pedáns könyvelését eltöröljük, amint az egyéb adósságokat is? Ugye, néhányan bátortalanul kérik a hitelek, a pénzbeli adósságok eltörlést? Úgy érvelnek, hogy csak így kerülhetjük el, hogy évekig, sőt évtizedekig nyögjük az adósságokat. Mert ha nem töröljük el, akkor megbénul a világgazdaság – mondják. De akarjuk-e az erkölcsi adósságok törlését is? Akarunk-e tiszta lappal kezdeni? A legegyszerűbb, ha elsőnek mi magunk tépjük szét az adósságleveleket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."