Kiss Ulrich naplója “Semleges” igazság?Krisztus a mindenség Királya

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
20
Kiss Ulrich naplója “Semleges” igazság? Krisztus a mindenség Királya

Semleges” igazság?

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte: Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél? Ekkor Jézus így szólt: Az én országom nem ebből a világból való. Hogy ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte: Tehát király vagy? Jézus így felelte: Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra! Jn 13, 33b-37

 

Mottó: Tehát király vagy?

 

Kard és korona

A Wikipedia szerint a „Király  eredeti értelmében olyan egyszemélyi vezető, akinek egy személyben van törvényhozó, bírói és végrehajtó hatalma.” Ha ez így van, Pilátus inkább király, mint Jézus. Igaz, törvényeket nem hozhat, az a császár előjoga, az ő tisztje, hogy ezeket betartassa. A párbeszédben Jézus a helytartó tudomására hozza, hogy a törvényt, ami az igazság, az ő szerepe, sőt küldetése, érvényesíteni. A törvény pedig az igazság. Felette áll minden királynak. A király is „csak” tanúságot tesz róla. A végrehajtó hatalom ezzel szemben tehetetlen. A bírói is. Bizonyos fokig Jézus királysága tehát alkotmányos monarchia. De mit jelent akkor, hogy az ő országa nem ebből a világból való? Az igazság küldetés, feladat, amit magunkkal hozunk ebbe a világba. Tanúságot tehetünk róla, de a végső győzelem nem a mienk. A végső rejtély azonban az, hogy Jézus azt is vallja magáról, hogy ő az igazság. Ha veszíteni látszik, akkor is ő a győztes.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."