Kiss Ulrich naplója PAZARLÁSÉvközi 25. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
17
Kiss Ulrich naplója PAZARLÁS Évközi 25. vasárnap

PAZARLÁS

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:

Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával – hangzott a válsz. Fogd adósleveledet. mondta neki , és írj nyolcvanat. Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonéból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Aki kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” Lk 16,1-13

Mottó: Tudom már, mit teszek. – Egy kicsit irigyeljük az intézőt, akit tékozlónak monda az írás, mert nem esett kétségbe, amikor hirtelen összedőlt kényelmes élete: munkanélküli lett, és persze, hatalmát is elvesztette a szolgatársak felett. Amúgy érdekes, de a történet hallgatói gyakran elhamarkodottan korruptnak ítéli őt, holott erről szó sincs. spekulált, és melléfogott. Abból kell viszont kiindulnunk, hogy joga volt elengednie a tartozás egy részét. És tette ezt differenciáltan kinek ennyi, kinek annyi adósságot engedett el. Méltányosságot gyakorolt, okosan cselekedett, Persze nem maradhatott intéző, hisz változatlanul fennállt, hogy rosszul gazdálkodott, Nem tudjuk persze, hogy bevált-e a taktika, és az adósok meghálálták-e nagylelkűségét. A közvélemény talán osztotta Jézus ítéletet, és titokban csodálta az intézőt, talán nem A tanulság azonban osztatlan marad: az okosság és a megbízhatóság nem lehetnek ellentétben egymással. Az intézőknek okosnak is, és hűségesnek is kell lenniük.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."