Kiss Ulrich naplójaNagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25
Kiss Ulrich naplója Nagyböjt 2. vasárnapja

Kollektív jelenés

Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre.  Ott elváltozott előttük. Ruhája ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet! Nem is tudta, mit mond, annyira meg volta ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust, egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. Mk 9,2-10

Mottósemmiféle kelmefestő nem képes

Semmiféle kelmefestő nem képes!

Milyen különös is a leírás, amit Szent Márk ad a Tábor-hegyi csúcstalálkozóról! Mennyire is nehéz szavakban leírni, amit az apostolok átéltek! Ők, feltehetően Péter, mesélték el a krónikásnak a felejthetetlen nap történéseit. Az évek távlatából is érezni a meghatódottságot, az elérzékenyülést. Szemtől szembe láthatták Istent, ami halandóknak nem adatott meg. Ezért is fontos Mózes és Illés tanúsága. Ők az Írások tanúsága szerint találkoztak Istennel. De Mózesnek el kellett fednie arcát. A nép ámulva látta annak ragyogását. S most, íme, az „egész” Jézus tündökölt. Nem volt szavuk rá, csak egy ügyetlen hasonlat, hogy sejtessék, mit is láttak. Nem volt igazából mihez hasonlítaniuk a látottakat, ám az Úr mennyei szózata kiegészítette azt. A hang a tanúságtétel része, sőt csúcsa. De végül kiderült, hogy a látomás legizgalmasabb része hazafelé mentükben érte őket, tudniillik, annak felismerése, hogy végül nem a próféták és a törvény hitelesítik a találkozást, hanem Jézus személye, akit új szemmel láttak: Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust „egymagát.” S ez immár elég nekik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."