Kiss Ulrich naplója MUSTÁRMAGÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Kiss Ulrich naplója MUSTÁRMAG Évközi 27. vasárnap

MUSTÁRMAG

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben – engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja közületek béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént, ülj asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is? S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” Lk 17, 5-10

ENERGIA

Mottó: „Engedelmeskedik nektek. – A mustármag, a szederfa és a béresek mind az engedelmességükkel tűnnek ki. A mustármag kicsinysége, megerősítő válasznak tűnhet a növekedés kérésére, hisz valóban növekedni látszik, ahogy az apostolok kérték. Valóban? Jézus finom utalása arról szól, hogy az apró magban benne volt kezdettől fogva az erő, ami a növekedést adja, az erő, amit hitnek hívunk. S hogy ezt aláhúzza, újabb példát ad: a szederfáét. A neki adott parancs képtelenség. Sőt provokáció, mert nem csak a tengerbe költözésre ad utasítást, pedig, ugye honnan lenne energiája ilyen erőmutatványra? Nem nyert hirtelen új erőforrást, sőt el is veszítette a meglevőt, amikor Jézus megparancsolta, hogy szakadjon ki tövestől. Dereng, hogy nekünk is fel kell adnunk megszokott bizonyságainkat, hogy a hit tanúi lehessünk? S az energiát erre a csodálatos utazásra nem a gyökerekből és nem is a tengerből – pedig az végtelen – nyerjük, hanem megvolt bennünk kezdetektől fogva. És „kevés” vagy „sok”, ki mondja meg? Fő, hogy elég, végső soron bármire, amire parancsot kapunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."