Kiss Ulrich naplójaKRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21
Kiss Ulrich naplója KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyt foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!  Erre megkérdezik tőle az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!  Ezután a balján állókhoz szól: Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!  Erre ők is megkérdezik: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem siettünk segítségedre?  Ő pedig ezt feleli majd nekik: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek! Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.  Mt 25, 31-46

Mottó: mikor láttunk…

Vezetett

Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, nem kell, hogy megkérdezze: Látjátok dicsőségemet? Semmi sem lesz nyilvánvalóbb, mint e dicsőség. Paradox módon, ennek fényében egykori mulasztásainkat is élesen látjuk majd. Igazából, a kérdés tehát, hogy „mikor láttunk” éhesnek, szomjasnak, ruhátlannak stb. felesleges. Azaz mégsem véletlen, hogy a Bíró épp ezt kérdi tőlük. Mert Isten dicsőségét épp a szolidaritásunkra éhező emberekben, az ő rongyaikba és sóhajtozásukba rejtette el az Isten. Hogy nem láttuk, nem hallottuk, nem szagoltuk és főleg nem tapintottuk fájdalmaikat, annak azonban mindenek előtt az az oka, hogy saját dicsőségünkkel voltunk elfoglalva, az vakított, az tett siketté és érzéketlenné. És Isten hiába küldözgette követeit, a szegényeket, a gazdagok nem akartak sem látni sem hallani, még kevésbé segíteni. Még a betegeken sem? Pedig arra mostanában éppenséggel sok esély van. Ne zárkózzunk be az érzéketlenség és közömbösség karanténjába!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."