Kiss Ulrich naplója KÉTELYUrunk mennybemenetele

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20
Kiss Ulrich naplója KÉTELY Urunk mennybemenetele

KÉTELY

Abban az időben: a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!   És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” Mt 28, 16-20

 

A válogatós

Mottó: „Egyesek azonban még mindig kételkedtek”– Nemde, szokatlanul hangzik, hogy a tanítványok, akik látták az Ú számos csodáját és találkoztak vele, miután feltámadt, és testében megmutatkozott, még kételkedtek. Jézus azonban nem korholta őket, hanem megbízást, küldetést adott nekik, hogy tanítsák a népet. Mire is? „Mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.” Nem egy „Best of” válogatásra; nem kizárólag arra, amit a józan ész is elfogad; nem csak tudatosan és arra, ami eleve vonzó, és szavahihető; nem megfontoltan arra, amit szívünk mélyén eleve helyeslünk, hanem mindenre, amit Jézus tanított, akkor is, ha kényelmetlen; akkor is, ha bátorságot és akaraterőt igényel. Legyen merszünk, legyen bátorságunk, és tartsunk ki a jóban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."