Kiss Ulrich naplója KételyÉvközi 4. vasárnap

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29
Kiss Ulrich naplója Kétely Évközi 4. vasárnap

Kétely

Abban az időben: Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? –kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk: Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is! Majd folytatta: Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán. Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük és eltávozott. Lk 4,21-30

Agnosztikus

Mottó: csodálkozott a fönséges szavakon. – Ámulatuk nem tartott sokáig. Hazamenet a zsinagógából még útközben kezdték cáfolni a fenséges szavakat, egymással vetélkedve az ellenérvek gyártásában. A szomszéd gyereke lenne a Messiás? No, azt azért mégse! Századok óta meg voltak győződve, hogy Isten akkor és úgy tartja be ígéretét, amint neki tetszik, Csak amikor tényleg bekövetkezett, kezdtek kétkedni. Egyszerű: régóta már képzeletbeli forgatókönyvük volt, hogy hogyan is kellene majd történnie. Ehhez igazították a valós jelent. A kafarnaumi vita pedig prototípusa lett a hitvitáknak, melyet Jézusnak kellett vívnia egész életében az írástudókkal, akik persze mindent jobban tudtak. Ezek a hitviták pedig máig aktuális forgatókönyvei, mintái az agnosztikus kételynek: „Az nem lehet, hogy”.– Más szóval: „Mi, a tudomány, stb. jobban tudjuk”. Mint már Illés vagy Elizeus korában. De Jézus áthalad közöttük és ott maradnak kételyeikkel. Az út szélén. A szakadék szélén.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."