Kiss Ulrich naplójaHÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békeség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békeség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folyatatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tizenkettő közül az egyik. Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki. Láttuk az Urat. De ő így szólt: Hacsak nem látom a kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel az oldalát, én nem hiszem! Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: Nyújtsd ki ujjaidat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás így válaszolt: Én Uram, én Istenem!  Jézus ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek! Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Jn 20,19-31

 

Mottó: Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok.

 

Húsvét 2. vasárnapján mit is ünneplünk? A közösség egységét és hogy ez az egység Jézus sebeiből fakad. Az eredeti húsvéton Tamás valamiért – az ok nem nyilvánvaló, de nem is fontos – nem volt jelen. Ő azonban megértette, hogy ebből a kulcsélményből nem maradhat ki, mert aki nem tapasztalta meg a test feltámadást nem értheti az Egyház és a hit valóságát, kint marad, külső szemlélődőként. Kellett és kell az érintés. De kellett egy további lépés is: hogy a tapasztalat hitté váljon, melynek immár ő is tanúja. Ki kellett mondania, és ki is mondta: „Én Uram, én Istenem!”

 

Mi a szentáldozásban nem csak megérinthetjük, hanem kezünkbe is vehetjük Testét. Nem csak kezünkbe vehetjük, hanem szájunka: táplálékká válik, és ezzel részünkké. S mivel részünk lesz, mi is része leszünk. Boldogok vagyunk, hogy hisszük: nem mert láttuk, hanem mert teljességgel azonosultunk vele és ő velünk,

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."