Kiss Ulrich naplója HálóÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Kiss Ulrich naplója Háló Évközi 3. vasárnap

Háló

Amikor Jézus meghallotta, hogy Keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.

 

Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa! A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakokat és az apjukat, és követték őt. Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet. Mt 4, 12-23

Mottó: Ők is otthagyták a csónakokat és az apjukat, és követték őt. –

 

Kövess!

Máté tudatosan ugyanazon szavakkal írja le a négy halász meghívásának történetét. Az első lépés a meghívás. Jézus a kezdeményező. Nem sétahajózásra híja meg őket, hanem kettős követésre: Egyfelől, menjenek vele, vezetőjükként elfogadva őt, másfelől emberhalásszá teszi őket. Zseniális munkakörleírás. Egyszerre hat ismerősen, hisz „halászok” maradnak, de egyúttal gyökeresen megváltozva. Hogyan kell halat fogni? – ezt tudták, Hogyan kell embert fogni, ezt még tanulniuk kell. Mindenesetre háló nem kell majd hozzá, hisz hálójukat otthagyták, és ezzel mesterségük fortélyait. A mesterek újra kezdők, újra tanoncok lettek. Vándorolni fognak, és minden nap új feladatot kapnak, az eddigi rutin helyett. És gyógyítók lettek és igehirdetők. És tanítók. Mint mesterük. S mi hajlandók vagyunk otthagyni hálóinkat?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."