Kiss Ulrich naplójaÉvközi 29. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
17
Kiss Ulrich naplója Évközi 29. vasárnap

Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk: Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt! Aztán megkérdezte tőlük: Kinek a képe és felirata ez? Azok azt felelték: A császáré. Erre ő így szólt hozzájuk: Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené! Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek. Mt 22, 15-21

MottóMi a véleményed?

Kissé csalóka ez a kérdés! Csak véleményről volna szó? Hisz az adó fizetése törvényes kötelezettség a római jog szerint. A zsidók törvénye szerint pedig tilos, mert az már együttműködés lenne a megszállókkal. Akik pogányok. Szóval Jézusnak döntenie kellett volna, hogy kollaboráns lesz, vagy lázadó. Zseniális csapda!

A hallgató feszülten figyel, és drukkol. Te ugye, Jézusnak drukkolsz? De itt nem az a tét, hogy vajon milyen ravasz a válaszadó, bár impozáns, ahogy vállra fekteti ellenfeleit. Jézus azt mutatja meg nekik – persze kérdés, hogy megértik- e – ,hogy itt nem csak két értékrend ütközik, hanem két létrend. Találkoznak, érintik, de nem fedik át egymást, mert teljesen más „szinten” vannak. Ezt a képek fejezik ki. A császár arcképével jelöli ki birodalma határait: ahol az ő portréja hivalkodik, az az ő birodalma. Istennek arcképe, képmása, nem egy darab fém, hanem az élő ember, aki ugye, nem fog önmagának adót fizetni? Ő, az ember, létével tiszteleg és adózik teremtője előtt. Csodálkoztok? No, azért ti ne menjetek el. Itt a helyetek. A császárból pedig csak a képmása maradt.  Nem lehet vele fizetni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."