Kiss Ulrich naplójaÉvközi 15. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11
Kiss Ulrich naplója Évközi 15. vasárnap

BŐ TERMÉS

Abban az időben: Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat. Akinek füle van, hallja meg!

Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: „Miért beszélsz nekik példabeszédekben?” „Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem. Akinek van, annak még adnak, hogy bőségesen legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, de nem hallanak. Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól: Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket. A ti szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

Ti tehát halljátok a magvetőről szóló példabeszédet! Aki hallgatja az országról szóló tanítást, de nem érti meg, ahhoz eljön a gonosz és elrabolja, amit a szívébe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A köves talajba hullott ellenben az, aki meghallgatja a tanítást és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, mert csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar megbotránkozik. A szúrós bogáncs közé hullott pedig az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtja a tanítást, úgyhogy nem hoz termést. Végül a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”Mt 13,1-23

 

 

KINEK VIRÁG, KINEK GYOM

Mottó: A jó földbe hullott – A következő vasárnapokon is példabeszédeket hallunk, úgy, mint ma. A következő vasárnapokon is értetlenkedve hallgatja majd a nép, és Jézus újra és újra megmagyarázza tanítványainak, amit maguktól nem értenének. A következő vasárnapokon is mindig egyetlen témája, egyetlen tanítása lesz Jézusnak, és az ma is, akkor is Isten országáról szól. Akarunk tudni Isten országáról? Úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy érdemes. Ez a tanítás bő termést ígér, és ez megint egy metafora, hasonlat, de minden hallgatója megértette. Akkoriban mindenki földműves volt, vagy földműves gyermeke, de legalábbis tudta, hogy élete a vetőmag káprázatos tulajdonságától függ, ti attól, hogy képes megsokszorozódni. Jó lenne, ha ez minden tevékenységünkre igaz lenne, nem csak a vetésre, nem igaz? Ha mondjuk, minden prédikáció megtérésre vezetne, örülne a hitszónok. Ha minden leckét megértene és elsajátítana az iskolás, be jó lenne! De hát minden szakmának megvan a maga selejtje. Az apostoli hitvallás sem hull mindig termékeny talajra. Ez főleg a kezdőnek, az újonnan megtért neofitának nehezen érthető. Innen ered sok neofita türelmetlensége. Jézus, amikor útra küldi a tanítványokat, hogy hirdessék az Isten országát, ezekre az apró kudarcokra készíti fel őket. S ma is alázattal el kell fogadnunk, hogy sikerünk nem kizárólag lelkesedésünktől és buzgóságunktól függ. Van a sikernek egy másik titka is: előbb a mi szívünkben kell, hogy gyökeret verjen, és bő termést hozzon az Ige, mielőtt másokéban megfoganna.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."