Kiss Ulrich naplója BúcsúzásUrunk mennybemenetele

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28
Kiss Ulrich naplója Búcsúzás Urunk mennybemenetele

Búcsúzás

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott tőlük: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám ígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Lk 24, 46-53

 

MottóFeltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, –

 

ELIRAMLIK AZ ÉLET

Szerelmesek sóvárognak az eksztázis pillanatában, hogy boldogságuk, a pillanat, tartson örökké. Jó esetben számtalanul vissza fognak emlékezni rá, de egy pillanat sem tarthat örökké. A mennybemenetel történetének tanulsága, hogy amikor azt hisszük, hogy vége a boldogságnak, ami az együttlétből fakad, új boldogság keletkezik, és ez egy küldetés, egy feladat. Vigaszt is ígér nekik, erőt a feladathoz. S milyen figyelmes és tapintatos! Emlékezteti őket a közelmúltra, amikor három napig halottnak hitték. S tanúi annak, hogy a halál csak átmenet. Lám, erőt merítettek nem csak a gyász múló pillanataira, hanem a szolgálatra, az abban való hűségre is. S akik előbb még szomorkodtak, most örvendeznek. S vigaszukra vár az egész földkerekség.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."