Kiss Ulrich naplója Boldog vagy?Évközi 6. vasárnap

Napi Ima21 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
11
Kiss Ulrich naplója Boldog vagy? Évközi 6. vasárnap

Boldog vagy?

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidón tengermellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét és megszólalt: Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.  Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáitok is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáitok is így tettek a hamis prófétákkal! Lk 6,17.20-26

 

Ez itt a kérdés!

MottóBoldogok vagytok, mondta Jézus a tanítványainak. – majd négy példával illusztrálta, négyszeresen megerősítette állítását. Nem tudjuk, mennyire lepte meg őket az eredeti állítás. Eleve boldognak hitték magukat, mivel tanítványai és vele lehettek? Néhai rendtársam, Beöthy Tamás arról volt híres, hogy megkérdezte a vele találkozókat: „Boldog vagy?” Azok számára, akiket a kérdés zavarba hozott, még hozzáfűzte a második kérdést is: „Szerelmes vagy Jézusba?” A kérdezett maga is rájöhetett, hogy a két kérdés nem csak összefügg, hanem, legalábbis Tamás Atya szerint, azonos. Jézus a beszéd Lukács apostol szerinti változatában négy ilyen azonosítást is nyújt. Lehetne több is, de a lényeg inkább a mondat két részének az egymásra utalása, végül is azonossága. Mert aki szerelmes Jézusba, az nem csak együtt érez, de azonosul is a szegényekkel, a szomorúakkal, a gyűlöltekkel s megvetettekkel és a társadalomból kizártakkal szemben. Egy közülük. S ha ez így van, akkor nem az a kérdés, hisszük-e, hogy boldogok vagyunk, vagy legalábbis jogosan azok lehetünk, ha együtt szenvedünk a szenvedőkkel. Végső soron Jézussal. Aki cserébe adja a boldogságot. Jaj annak, aki elherdálja a neki járó boldogságot, mert kizárta felebarátjait.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."