Kiss Ulrich naplója AkadályokAdvent 2. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04
Kiss Ulrich naplója Akadályok Advent 2. vasárnapja

Akadályok

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Liziniász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: A pusztában kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Lk 3, 1-6

 

MottóA pusztában kiáltónak ez a szava: 

 

HALLGATÓSÁG?

Ki hall meg téged, ha a pusztában kiáltozol? A gyíkok, a vad kutyák vagy keselyűk? Emberek aligha járnak arra, és azok is vízre vágynak, nem prédikációra. Egyetlen előnye, hogy nincs konkurenciánk. Azaz, akik ott eltévednek, de végül hazakeverednek, akik megmenekülnek, elmesélik, hogy hallucináltak, szellemeket láttak. Szóval mit keresett a próféta a pusztában? Nos, ha figyelmesen olvassuk az írást, kiderül, hogy János bejárta az egész vidéket, hogy hirdesse az örömhírt. A puszta volt viszont előző meghívásának helye, küldetésének kiindulópontja. Egyfajta bevezető lelkigyakorlatot végzett, kettesben az Úrral. S az embereket, így minket is, és ma is, arra szólítja fel, hogy készüljenek fel az eljövendőre, És ezt nem lehet a zajban, a rohanásban. Ezért hív a pusztába. A karácsony Isten és ember találkozása, de ezt kellően elő kell készíteni. Nem passzív feladat, hanem nagyon is aktív: át kell alakítanunk környezetünket, hogy elhárítsuk az akadályokat. Kezdjük hát a leltárral! Mely hegyek torlaszolják el kilátásomat? Mely gödörből kéne kimásznom, hogy meglássam a horizontot?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."