Kiss Ulrich naplója A lehelet látható életPünkösdvasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04
Kiss Ulrich naplója A lehelet látható élet Pünkösdvasárnap

A lehelet látható élet

Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Jn 20, 19-23

 

Mottó: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.

 

Bűnbocsánat

János tanúsága szerint, az apostolok már pünkösd előtt megkapták a Lelket, még a húsvéti jelenések idején. Így a tanúságtétel Jézus sebeiről lezárta múltat, amely a halált legyőző feltámadás jelében állt, és íme, kiegészült a bűnbocsánat ajándékával. Immár nem csak meghirdetik a bűnbocsánatot, hanem a Lélekkel közösen, vele együttműködve, meg is adják, és ezt isteni hatalommal teszik. Lám, ezt a hatalmat rögtön a sebek bemutatása után kapják meg, mely egyidejűség megerősíti bennük a tudatot, hogy a bűnbocsánat végső soron a szenvedés ajándéka, gyümölcse, azé a szenvedésé, mellyel Jézus felajánlotta magát az Atyának. A Lélek ajándéka ugyanakkor gondoskodik arról is, hogy a harmadik isteni személy egyenrangúan részesedjen ebben a közös isteni műben. Ezért fontos az azt megelőző kinyilatkoztatás: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Nemde, azt jelenti, hogy a Szentháromság őket is bevonja a megváltás közös művébe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."