Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál katekéta és társaikKorea védőszentjei ; Koreai vértanúk

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
20
Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál katekéta és társaik Korea védőszentjei ; Koreai vértanúk

Kim Taegon Szent András és társai ; Korea védőszentjei ; Koreai vértanúk

Történetük

+ A keresztény hit elkötelezett hívő emberek munkája révén jutott el Koreába a 17. század elején. Erős, élénk közösség alakult ki, amely világi vezetés alatt virágzott egészen 1836-ig, amikor a Párizsi Külföldi Missziósok Társaságának tagjai titokban az országba léptek.

+ Az 1839-es, 1846-os, 1866-os és 1868-as üldözések során a keresztény közösség százhárom tagja vesztette vértanúként életét.

+ A vértanúk e csoportjának két kiemelkedő tagja volt: az első koreai pap és lelkipásztor, Kim Taegon Szent András és a laikus katekéta, Csong Haszang Szent Pál.  

+ A vértanúk listáján püspökök és papok is szerepelnek, de a legtöbb mártír laikus férfi, nő és gyermek volt.

+ Szent II. János Pál pápa 1984-ben Koreában, a szöuli Székesegyházban szentté avatta a koreai mártírokat. A vértanúkat együttesen Korea védőszentjeiként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Isten kegyelméből jöttünk a világra; ugyanezen kegyelem által kaptuk a keresztséget, az egyházba való belépést és azt a megtiszteltetést, hogy keresztényeknek nevezzenek bennünket. De mit használ ez nekünk, ha csak névleg vagyunk keresztények, de valójában nem?” - Kim Taegon Szent András.

Lelki bónusz

Szeptember 20-a egyben az a nap is, amikor az Egyház a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek rendjét alapító Szent József-i Boldog Mária Terézia (Anna Maria Tauscher van den Bosch) emlékét ünnepli. Az evangélikus vallásról áttért Mária Teréziát a németországi elhanyagolt gyermekek szolgálata ösztönözte, majd 1912-ben az Egyesült Államokba utazott, és megalapította nővéreinek első közösségét a Milwaukee-i érsekségen. Szent József-i Boldog Mária Terézia 1938-ban halt meg, és 2006-ban avatták boldoggá.

Imádság

Istenünk, minden nemzet teremtője és üdvössége! Te csodálatos módon gyermekeid sorába fogadtál egy népet Korea földjén, meghívtad a katolikus hitre, és vértanúid: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik dicsőséges tanúságtétele által gyarapítottad. Az ő példájukra és közbenjárásukra tégy minket is mindhalálig állhatatossá parancsaid teljesítésében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."