KILENCED Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) ünnepéreHETEDIK NAP

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13
KILENCED Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) ünnepére HETEDIK NAP

Hetedik nap

Ó Áldott Szűz Mária! Neked ajánlom magam ezen a napon. Ó jóságos Anyám! Kegyforrásod vizében úgy tisztítsd meg lelkemet, hogy Fiad előtt megjelenhessek. Te tudod a legjobban, hogy mily tiszta, mily szent Ő, és mennyire szereti a tisztaszívűeket. Éppen ezért kegyeskedj kimenteni Előtte tisztátalanságom miatt. Erényeid és érdemeid fényével takard el förtelmességemet. Szeplőtelen Szűzanya! Tisztítsd meg lelkemet ettől a bűntől....., mely eddig utálat és megvetés tárgyává tett előtted, hogy azután, megtisztulva, bizton remélhessem azon kegy elérését, amelyért ezt a szent kilencedet végzem. Igaz vagy és hű, a Te szent Fiaddal együtt, Ki a megtért bűnösnek bocsánatot, és a buzgón imádkozónak meghallgatást ígért, ezért Benned és Fiadban bízom. A Te dicsőségedet és a Te szent Fiad dicsőségét örökre terjeszteni kívánom. Ámen

3 Üdvözlégy Mária

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."