KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével7. nap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30
KILENCED Gyertyaszentelő Boldogasszonyra I. Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 7. nap

HETEDIK NAP

„Ma azokat a lelkeket vezesd Hozzám, akik különösen tisztelik, és hirdetik Irgalmamat. Merítsd őket Irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők Irgalmas Szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különös fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket Magam részesítem különös védelmemben.”

„Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet,
Felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.”
 

Mindaz, ki anyagi testtel, emberként élhet,
„földi ruhájában” teljes tisztaságú nem lehet.
Az ember sejtjeiben hordozza őseinek bocsánatkérés nélküli tetteit,
Melyek szokásokban, szavakban, tettekben megmutatkozik…
Irgalmas Istenünk, Te mindenkire gondot fordítasz,
A „tisztábbnak” is munkát, tisztítanivalót adsz!
Merítsd hát Irgalmad tengerébe munkásaidat is,
Kiket a földi nehézség, harc, szenny, olykor fájdalmasan elborít.

 

Legirgalmasabb Jézus, Akinek Szíve maga a Szeretet! Fogadd, és tartsd Irgalmas Szívedben hűséggel küzdő gyermekeid, azokat is, akik bár nem „fényes csillagok”, de minden könnyük ellenére is bátorsággal küzdik át magukat a nehézségeken, hogy Szereteted és Igazságod zászlaját meglengessék! Különösen erősítsd meg drága Jézus a hűséges, csendes, egyszerű lelkeket, akik kitartásukról, szeretetükről tesznek bizonyságot azzal, hogy imáikkal különösen tisztelik és dicsőítik Irgalmadat! Isten Erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva Irgalmasságodban. Ők azok, akik csendben, Jézussal egyesülten, társaikkal összeforrva, vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te Irgalmad öleli át őket.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb Tulajdonságodat - végtelen Irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Szent Fiad a Szívébe zárta őket, mint „élő Evangéliumot”. Kezük telve az Irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az Irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: A lelkeket, akik kimondhatatlan Irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben, és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet! Ámen.”

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad,
Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

IMA: Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."