KILENCED Borromeo Szent Károly tiszteletére 1. napSZÁRMAZÁSA, EGYHÁZI HIVATALAI

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
26
KILENCED Borromeo Szent Károly tiszteletére 1. nap SZÁRMAZÁSA, EGYHÁZI HIVATALAI
Ó, dicséretre méltó Szent Károly, a papság atyja és tökéletes példaképe! Te vagy az a jó pásztor, aki Jézus Krisztushoz hasonlóan, odaadtad életedet a nyájadért, ha nem is vértanúhalállal, de a küldetésedben vállalt számos áldozat által. Megszentelt földi életed buzdítást adott a törekvőknek, példás önfeláldozásod láttán a tétlenkedők megszégyenültek, fáradhatatlan buzgalmad biztos támasza volt az Egyháznak.

1. nap: SZÁRMAZÁSA, EGYHÁZI HIVATALAI

Borromei Károly a milánói hercegség egyik legnevezetesebb családjából származott, politikai hatalmuk és tekintélyük nem utolsó sorban a nagy vagyonból fakadt. A családi szálakat az egyházi megújulás érdekében tudta nagyon ügyesen fölhasználni.

Arona várában született harmadik gyermekként, édesanyját korán elvesztette. Mostohaanyja a család számára fenntartott sok egyházi javadalomra való tekintettel Károlyt klerikusnak szánta. Ez egybevágott Károly elgondolásaival, ezért tizenkét évesen reverendát öltött és fölvette a tonzúrát. A kor szokása szerint kommendátor apátja lett a római bencés kolostornak, így az apátsági jövedelem felett Károly, illetve a család rendelkezett. Ám ő ahelyett, hogy a család rendelkezésére bocsátotta volna azt, szétosztotta a szegények között.

Tizenhat éves korában a páviai egyetemre küldték, ahol 1559-ben mindkét jogból doktori fokozatot szerzett. Ekkor nagybátyját pápának választották. IV Pius Károlyt azonnal Rómába hívta, és a kor szokásait követve elhalmozta fényes pápai hivatalokkal, noha sem teológiát nem végzett, sem pappá nem volt szentelve. 1560. január 31-én bíborossá, nyolc napra rá milánói érsekké nevezte ki azzal a kikötéssel, hogy Rómában kell maradnia, az érseki teendőket pedig helynök lássa el. Ezek mellé a pápai kúriában hivatalként kapta a szerzetesrendek felügyeletét és az Egyház politikai ügyeinek vezetését, ami azt jelentette, hogy a pápai intézkedések rajta keresztül kerültek ki a kúriából. Akkori levelei még a főúri életet kedvelő, öntudatos ifjúról tanúskodnak. Kiváló ízléssel gyűjtött műkincseket, labdajátékkal, sakkal és vadászattal pihente ki magát. Szerette a zenét, maga is játszott csellón. De szokatlanul nagy volt a munkaszeretete már ekkor is: a római kúriában addig soha nem intézték oly gyorsasággal az ügyeket, mint Károly alatt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."