Katekizmus 3652156-2167

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

III. A keresztény név

2156 A keresztség szentségét "az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében" szolgáltatjuk ki (Mt 28,19). A keresztségben az Úr Neve megszenteli az embert, és a keresztény az Egyházban külön nevet kap. A név lehet egy szenté, azaz egy tanítványé, aki életében példás hűséget tanúsított az Úr iránt. A védőszent a szeretet példáját adja és biztosítja közbenjárását. A "keresztnév" kifejezhet egy keresztény misztériumot vagy erényt is. "A szülők, a keresztszülők és a plébános ügyeljenek arra, hogy ne a keresztény érzülettől idegen nevet adjanak." [78]

2157 A keresztény ember napját, imádságait és tetteit a keresztvetéssel kezdi "az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen". A megkeresztelt ember napját Isten dicsőségének szenteli és az Üdvözítő kegyelmét hívja segítségül, mely lehetővé teszi számára, hogy a Lélekben az Atya gyermekeként cselekedjék. A kereszt jele megerősít a kísértésben és a nehézségekben.

2158 Isten mndenkit nevén szólít. [79] Minden ember neve szent. A név a személy képe. Tiszteletet követel, mert hordozójának méltóságát fejezi ki.

2159 A kapott név örökkévaló név. Az Országban fog teljes fénnyel ragyogni minden egyes Isten Nevével megjelölt személy titokzatos és egyedülálló jellege. "A győztesnek adok egy fehér követ. A kövön új név áll, melyet senki más nem ért, csak aki megkapja." (Jel 2,17) "Ezután láttam a Bárányt, ott állt Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezer, aki homlokán viselte az Ő Nevét és Atyjának Nevét" (Jel 14,1).

Összefoglalás

2160 "Uram, mi Urunk, mily csodálatos a te Neved az egész földön" (Zsolt 8,2).

2161 A második parancsolat előírja az Úr Nevének tiszteletét. Az Úr Neve szent.

2162 A második parancsolat tiltja Isten Nevének minden meg nem felelő használatát. A káromkodás Isten, Jézus Krisztus, Szűz Mária és a szentek Nevének sértő használata. 2163 A hamis eskü Istent a hazugsághoz hívja tanúnak. Az esküszegés súlyos bűn az Úr ellen, aki mindig hűséges ígéreteihez. 2164 "Nem szabad esküdni sem a Teremtőre, sem bármiféle teremtményre, ha a következő három dolog együtt nincs jelen: az igazság, a szükség és a tisztelet." [80]

2165 A keresztény ember a keresztségben kapja a nevét az Egyházban. A szülőknek, keresztszülőknek és a plébánosnak legyen gondja arra, hogy keresztény nevet adjanak. Egy szent nevének viselése (patrociniuma) a szeretet példáját ajánlja és imádságát biztosítja.

2166 A keresztény ember imádságait és cselekedeteit a kereszt jelével, "az Atyának, és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, amen"-nal kezdi.

2167 Isten minden egyes embert a saját nevén szólít. [81]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."