Istenes versek Mondj szívem dalt(Omni die dic Mariae)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
12
Istenes versek Mondj szívem dalt (Omni die dic Mariae)

Mondj szívem dalt (Omni die dic Mariae)

Mondj szívem dalt, és magasztald
Máriának szent Nevét,
Őt dicsérjed, és megüljed
Buzgalommal ünnepét;
Kell csodálnod, hogyha látod,
Mily magasra tétetett;
Mert szülőnek s tiszta szűznek
Csak magát nevezheted.

Hídd segédül, hogy bűnöktül
Tisztogassa lelkedet;
Nem tetéznek annyi vétkek,
Őt ha buzgón tiszteled:
Higgyed, érte szent szülötte
Minket újra befogad,
Bánkódóknak, jobbulóknak
Bő kegyelmet osztogat.

Zengj szívem dalt, és magasztald
A világ nagyasszonyát;
Mert legyőzte ő szülötte
A pokolnak zsarnokát;
Üdvözítő anyja lett Ő,
Kiben éltünk újula.
Véghetetlen jókat Isten
Nyújt nekünk őáltala.

Téged illet a dicséret,
Csillag a vésztengeren!
Kellemedhez mérve elvesz
A több fényár az egen;
Bámulunk! mert általad nyert
Földi pályánk égi fényt,
Bűnhomályban, sok viszályban
Te derítsz ránk jó reményt.

Érdemed nagy, mert Anyánk vagy,
Aki ránk szórsz bő kegyet;
És nekünk, mint szent hitünk int,
Megnyitád a zárt eget:
A hibáknak elhagyatnak
Általad tévútjai:
Felbomolnak, szétoszolnak
A bűn undok átkai.

Szent Fiad kérd a malasztért,
Öntené szívünkbe azt,
S újra benne ne növesztne
A gonosznak magva gazt;
Szűz! Te védjed és segéljed
Hű keresztény nyájadat,
Hogy gyönyörrel, léleküdvvel
Járja áldott útadat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."