Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelKEDD

Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel KEDD

Hallgasd meg.
Fogadd ezt az új napot az Úr hangját meghallani kész szívvel, bármilyen élethelyzetben vagy. A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. (Jn 10,22-30) „Az imádság odafigyelés és találkozás az Istennel. A mindennapi problémák így nem akadályok lesznek, hanem inkább hívások Istentől, hogy figyeljünk oda és találkozzunk az előttünk állóval. Az élet nehézségei így a hitben és a szeretetben való növekedés alkalmaivá válnak.” (Ferenc pápa) Fogadd el ma ezt a meghívást az odafigyelésre. Ajánld fel a napod minden nőért, hogy méltóságukra és értékükre vonatkozó kéréseiket meghallgasák. Mondd el a felajánló imát mindannyiukért: Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. Itt vagyok ezen az új napon. Helyezd el a szívemet újra a Fiad, Jézus Szíve mellé, amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. Máriával egységben felajánlom Neked a napom az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa e havi imaszándékáért, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk. Ámen (Argentin – uruguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalKEDD

Déli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal KEDD

Figyelj rájuk!
Tarts egy kis csendet, hogy elgondolkodj a napodon, és időt tölts az Úrral. Újítsd meg a felajánlásodat a világ nőiért... „Hallgassák meg valóban a nők hangját, és mindenekelőtt vegyék figyelembe mind a társadalomban, mind az Egyházban.” (Ferenc pápa) Kérd az Urat, hogy tegyen téged fogékonnyá és készségessé arra, hogy odafigyelj testvéreid szükségleteire. Imádkozd el a hónap imáját a nőkért: Uram Jézus, Te, aki Máriát Édesanyánkul adtad: ma az egész Egyházzal együtt hálát szeretnék adni minden nőért: az anyákért, lányokért, testvérekért, feleségekért; a megszentelt nőkért, a hivatásukat gyakorló nőkért... mindannyiukért, nőiességük minden szépségéért és értékéért. De nem feledkezhetem meg a nők által gyakran tapasztalt diszkrimináció problémájáról. Ezért kérlek Téged, hogy mindegyiküknek, különösen azoknak a nőknek, akik könnyebben ki vannak téve az erőszaknak és a bántalmazásnak... tiszteljék a méltóságukat és alapvető jogaikat. Segíts hallatnom azoknak a nőknek a hangját, akik bántalmazás és kizsákmányolás, kirekesztés és jogtalan elnyomás áldozatai, és hogy erőteljesen felszólaljak az őket ért igazságtalanságok ellen. Engedd, Uram, hogy teret adjunk az ő cselekedeteiknek, és az élet védelme felé forduljunk minden államban, bármely korúak és állapotúak is ők, és hogy értékeljük a nők tagadhatatlan és egyedülálló hozzájárulását a közjóhoz. Napjainkban pedig, amikor az emberi nem ilyen mélyreható változásokat él át, nyújtsanak a nők segítséget az emberiség hanyatlásával szemben. Ámen (Argentin – uruguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."