Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalKEDD

Déli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal KEDD

Bocsáss meg!
Pihenj meg egy kicsit és gondolkodj el Ferenc pápa ezen elmélkedésén: „Megbocsátás nélkül valójában nincs remény, nincs béke. A megbocsátás a gyűlölet által szennyezett levegőt megtisztító oxigén, ez az az ellenszer, amely gyógyítja a harag mérgeit, ez az az eszköz, amely csillapítja a haragot és meggyógyítja a szív oly sok, a társadalmat szennyező betegségét." Képes vagy megbocsátani? Ajánld fel a délutánod azokért, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért. Elevenítsd fel a hónap imáját erre a szándékra:
„Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével elérhetjük a békét.
Ámen”
  (Paraguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelKEDD

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel KEDD

Megbocsátásra kész szívünk legyen.
Kezdd hálás szívvel a napod, befogadva a mai evangéliumot. „Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.” (Mt 18:21-35) „A keresztény szeretet legszembetűnőbb vonása az irgalom és a megbocsátás. Szükség van arra, hogy szüntelenül gondoljunk erre, mert sokszor túl nehéz bocsánatot kérni, és sokszor nem vagyunk képesek megbocsátani másoknak. Kérjünk az Úrtól megbocsátásra kész szívet.” (Ferenc pápa) Végezd el a felajánló imát e hónap imaszándékáért:
Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint
Ferenc pápa e havi imaszándékáért,
hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat. Ámen
(Paraguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."