Ima aSzombathelyi Egyházmegyéért

Pipics Csaba

Reggeli ima75 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Pipics Csaba🙏🙏🙏🙏🙏 | 09/23/2022 08:24

Szep
23
Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért

Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért

Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmeddel egyházmegyénket!

Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket! Add, hogy őrizzék az imádság lelkületét, és a nagylelkű, szolgáló szeretet útját járják! Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején is!

Áldd meg egyházmegyénk családjait! Adj a házastársaknak hitet, hűséget és őszinte szeretetet!

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcsességében, az irántad és a felebarát iránti szeretetben!

Áldj meg egyházmegyénkben minden Téged követő keresztényt, és áldd meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágyakoznak! Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egyházmegyénk egész közösségéért.

Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja – könyörögj értünk!

Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje – könyörögj értünk!

Egyházmegyénk összes szentjei és boldogjai - könyörögjetek értünk! Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."