II. János Pál Minden napra egy imaSzent Szaniszló püspök és vértanú

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

A történelem szerint Szent Szaniszló „a lengyelek védőszentje". Ez tény, aminthogy az is, hogy a lengyel püspöki kar mindenekelőtt az erkölcsi értékrend védő­szentjének ismerte el. Ennek oka, hogy életének és ha­lálának etikai ékesszólása van, akárcsak annak a ha­gyománynak, mely nemzedékek során nyert kifejezést Lengyelországban, a Piast-uralkodóház, a Jagellók, a választott királyok Lengyelországától kezdve napjain­kig.

Az erkölcsi értékrend védőszentjének címe, mellyel Szent Szaniszlót felruháztuk, mindenekelőtt kapcsolat­ban áll az erkölcsi törvény egyetemes elismerésével, vagyis Isten törvényének elismerésével. Ez a törvény mindenkit kötelez, akár alattvalók, akár uralkodók. Ez erkölcsi norma, és az ember értékének lényeges ismér­ve. Csak ha ebből a törvényből, vagyis az erkölcsi törvényből indulunk ki, tisztelhetjük és ismerhetjük el az emberi személyiség méltóságát. Tehát a társadalmi rend szempontjából az erkölcs és a törvény alapvető feltétel. Az államok és nemzetek a törvényre épülnek, nélküle pedig elpusztulnak.

A lengyel püspöki karnak jelenlegi szolgálatában és küldetésében különös figyelmet kell fordítania az egész lengyel kulturális örökség ügyére. Mindannyian tudjuk, ezt a kulturális örökséget milyen nagy mértékben átjár­ta a kereszténység világossága. Azt is tudjuk, hogy a kultúra a nemzeti azonosság legelső és legalapvetőbb bizonyítéka.

Amennyiben a lengyel püspöki kar Szent Szaniszló küldetésének folytatója, bizonyos mértékig meg is különbözteti a történetéből fa­kadó kegyelem, s ilyen módon nyilvánvaló és pótolhatatlan működé­sének e területén.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."