II. János Pál Minden napra egy imaA hívő és a kultúra világa

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23

A hívő és a kultúra világa

Folytonos elemzést és összegzést kell végeznünk, hogy végül nagy erőfeszítéssel ki tudjuk deríteni, mi­lyen helyet is foglal el a kultúra világában a hívói; tü­relmes, néha fájdalommal teljes tevékenysége. Nyilván­valóan történelmi előzményei vannak ennek a tevé­kenységnek, melyek egyúttal mércéül is szolgálnak s jelzik az eljövendőt azzal, hogy felismerik az idők jelét, mely Isten népéhez tartozik, s melyet a hit mozgat és „Isten Lelke vezeti, aki betölti az egész világmindensé­get".
Ez azt jelenti, hogy a hívő ember tudatában van an­nak, hogy olyan utat jár be a történelemben az emberi­ség többi részével együtt, melynek során Isten valóra váltja a maga szerető tervét. S kötelességeinek napi erőfeszítései közepette, melyeket Isten szavainak fénye világít be, arra törekszik, hogy ennek a történelemnek elejtett szálait összegyűjtse — mely történelem a végén nem kevesebbnek, mint az üdvözülés és megváltás tör­ténelmének bizonyulhat. Az embernek és a történelem­nek ez a látomása összekapcsolódik Krisztushoz és az ő Egyházához való ragaszkodásunkkal, mert Krisztusnak és az ő szentségének tulajdonítható csak, hogy részesü­lünk abban a kegyelemben, hogy az idők szavát helye­sen értelmezzük.
A hit tehát a kultúrával való kapcsolatában úgy mu­tatkozik meg, mint Isten tervének tisztázása, mint az ésszerűség segítője és kiegészítője. Ám az ésszerűséget nem gyengíti a hithez való folyamodás. A szent zsinat, miután felidézi, mit mondott az I. Vatikáni Zsinat, ki­nyilvánítja, hogy „kétfajta tudás létezik, melyeket egy­mástól megkülönböztethetünk. A hitből eredő és az értelemből eredő, és az Egyház nem tiltja, hogy az embe­ri művészetek és tudományok... használják saját alapel­veiket és módszereiket a megfelelő területeken".
Épp ezért az Egyház „elismeri ennek jogosságát" és meg­erősíti „a kultúra, különösen a tudományok jogos füg­getlenségét".
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."