Győri könnyező SzűzanyaIma a kegykép előtt

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
17
Győri könnyező Szűzanya Ima a kegykép előtt

Szent félelemmel eltelve borulok le véres
könnyeket hullató szentképed elé,
kegyelmekkel tündöklő Szűzanya, Mária!
Szemem könnyben úszik, amikor átgondolom
az Egyháznak és a Te híveidnek szenvedéseit,
amelyek miatt Te, irgalmas szívű Anyánk, (e szent hajlékban)
egykor három óra hosszat véres könnyeket hullattál.

Óh Mária, könnybe borult szemedet fordítsd most is Szent Fiad Egyházára!
Rajtam is könyörülj! Indítsd szívemet tökéletes bűnbánatra,
életjobbulásra és Szent Fiad forró szeretetére.
Egyesítsd bánatkönnyeimet véres könnyeiddel,
és mutasd be engesztelő áldozatul, hogy irgalmasságot nyerhessek
Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen

Mennyekbe felvett és értünk vérrel könnyezett Szűzanya, könyörögj érettünk!

 

Urunk, Jézus Krisztus, te úgy akartad,
hogy a Boldogságos Szűz Mária
mindenkor segítségünkre siető anyánk legyen.
Engedd, hogy akik kegyképét tisztelettel köszöntjük
és anyai oltalmát szüntelenül kérjük,
az örökkévalóságban megváltásod gyümölcsét elnyerjük.
Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."