Ferences testvérek üzenete 2020 Húsvétján “Miért keresitek az ÉLŐT a holtak között?Nincsen itt, FELTÁMADOTT!” (Lk 24, 5-6)

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
08
Ferences testvérek üzenete 2020 Húsvétján “Miért keresitek az ÉLŐT a holtak között? Nincsen itt, FELTÁMADOTT!” (Lk 24, 5-6)

A János-evangélium Lázár-története (Jn 11,1-12,10) az én húsvéti ajándékom. Kaptam, hát továbbadom, hogy így még inkább az enyém legyen. Így tettek zeneszerzők, írók, költők is.

1820-ban Schubert oratóriumot komponált Lázár, avagy: a feltámadás ünnepe címmel. Nem tudtak a darabról. A három részből álló oratóriumot kalandos úton találták meg. Legutoljára a harmadik rész egyetlen kottalapját, rajta egy felütéssel kezdődő ária egyetlen szava, ponttal a végén: „UND. − ÉS.”. Lázár életre ébredésének mikéntje elmondhatatlan, mint ahogy Jézus feltámadásának a mikéntjéről is hallgatnak az evangéliumok, és ezzel mondanak a legtöbbet: Fogd fel, hogy felfoghatatlan, és így fogadd el, s akkor „hited meggyógyít téged” (Lk 17,19), fölemel a felfoghatatlan magasságba, a feltámadt Jézus, a Magasságbeli életébe.

Az oratóriumot többször is színre vitték a XX. század folyamán, a jelenbe emelve Lázár drámáját. Az egyik előadás –amelyet Erwin Piplits rendezett a bécsi Serapions Theaterben, 1996-ban − azzal végződik, hogy lassú, méltóságteljes liturgikus mozgással Lázár hosszú, fehér halotti leplével asztalt terítenek, majd megjelenik Lázár is, kezében kosár, benne kenyér és bor. Asztalhoz telepednek… Jézus halálának és feltámadásának misztériuma az Eucharisztia misztériumában jelenül meg. Emlékezetes a 2013-as bécsi előadás (Theater an der Wien, Claus Guth rendezése), melyben Lázár egy leletét szorongató férfi. A röntgenképek annyit árulnak el, hogy menthetetlen. Haldoklásának kivetített vízióiban megjelennek nővérei, egy lány, egy pap. Vigasztalják, mégis magányosan, egyedül hal meg. Sírboltja egy rideg, zajos, személytelen, zsúfolt reptéri váró, senki se hederít rá, innen kell feltámadnia. A darab mégsem gyászzenével fejeződik be, hanem Schubert utolsó miséjének fönséges Sanctusával.

Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében Szonja, a megtört, alázatos és tiszta szívű (Zsolt 51,19.12), Krisztust követő utcalány (Mt 21,31) mint saját élete történetét olvassa fel az őt meglátogató, „übermensch” gőgjében gyilkosságra vetemedő Raszkolnyikovnak, s aztán átadja neki az evangéliumos könyvet, melyből olvasott, ajándékba. A gyilkos meg is feledkezik róla, de bűnhődésének keresztje alatt megérik arra, hogy a köztük ébredt szerelem napvilágánál eszébe jusson az ajándék, megelevenedjék első találkozásuk a felolvasással és megértse: Lázár nem más, mint ő maga. De a regény itt be is fejeződik, mert ez már egy másik történet, „egy ember fokozatos megújhodásának, fokozatos újjászületésének története”.

Az evangéliumi Lázár (Eleazar) – nevének jelentése: Isten segít − az ember, a maga nyomorúságaival, keserves haldoklásával, halálával. Jézus pedig az Emberfia a magunk nyomorúságaival, haldoklásával, halálával, de mégis csordultig hálával az őt mindig meghallgató Atyja iránt. E hála teremtő erejével bekiált Lázár pusztulásába, vaksötététjébe. E kiáltásban önmagát adja, a Napba, életébe hívja, emeli barátját, az elveszett embert: „Lazare, deuróeszó – Lázár, jöjj ide!”. „Jézus, Lázár feltámadása. A FELTÁMADÁS nem esemény, hanem, JÉZUS MAGA” (Takács Gyula: Szent János evangéliumának magyarázata III., 76. old.)

Elmélkedés: Fr. Zatykó László OFM

Kelt.: Szegeden 2020. április 1-én

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."