Ferenc pápa Úrangyala imájaNagyböjt első vasárnapja

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18
Ferenc pápa Úrangyala imája Nagyböjt első vasárnapja

Kedves testvéreim, buongiorno (jónapot kívánok)!

Ma, nagyböjt első vasárnapján az evangélium a pusztában megkísértett Jézust mutatja be nekünk (vö. Mk 1:12-15). Így szól a szövegrész: „Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán.”. Nagyböjtben mi is meghívást kapunk, hogy „a pusztába menjünk”, vagyis a csendbe, a belső világunkba, a szívünkre figyelve, hogy találkozzunk az igazsággal. A pusztában, teszi hozzá a mai evangélium, Krisztus „Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki” (13. v.). Vadállatok és angyalok voltak az Ő társasága. De szimbolikus értelemben a mi társaságunk is: valóban, amikor belépünk a belső vadonba, ott vadállatokkal és angyalokkal találkozhatunk.

Vadállatokkal. Milyen értelemben? A lelki életben, mint rendetlen szenvedélyekre gondolhatunk rájuk, amelyek megosztják a szívet, és megpróbálják birtokba venni azt. Csábítanak, vonzónak tűnnek, de ha nem vigyázunk, azt kockáztatjuk, hogy széttépnek bennünket. Nevet is tudunk adni a lélek e „vadállatainak”: a különböző erkölcstelenségek, a gazdagság utáni sóvárgás, amely a cinkosság és elégedetlenség fogságába ejt bennünket, az élvezetek iránti vágy, amely nyugtalanságra és magányra ítél, a hírnév utáni áhítozás, amely bizonytalanságot és a megerősítés és a kiemelkedés állandó igényét szül – ne feledkezzünk meg ezekről, amelyekkel belül találkozhatunk: a sóvárgás, a hiúság és a kapzsiság. Segítsen bennünket belépni a belső vadonba, hogy kijavítsuk ezeket a dolgokat.

Aztán a pusztában ott voltak az angyalok. Ők Isten küldöttei, akik segítenek minket, akik jót tesznek nekünk: sőt, az evangélium szerint jellemzőjük a szolgálat (vö. 13. v.): a szenvedélyekre jellemző birtoklás pontos ellentéte. Szolgálat a birtoklással szemben. Az angyali szellemek ehelyett a Szentlélek által sugallt jó gondolatokat és érzéseket idézik fel. Míg a kísértések elszakítanak minket egymástól, a jó isteni sugallatok egyesítenek bennünket és engednek harmóniába kerülni: lecsillapítják a szívet, átitatják Krisztus ízével, „a mennyei ízzel”. És ahhoz, hogy megragadjuk Isten sugallatait, csendbe és imádságba kell vonulnunk. A nagyböjt pedig ennek az ideje.

Először is tegyük fel magunknak a kérdést: melyek a szívemben nyugtalanító rendetlen szenvedélyek, a „vadállatok”? Második kérdés: hogy engedem, hogy Isten hangja szóljon a szívemhez, és megőrizze azt jónak, gondolkodom-e azon, hogy egy kicsit visszavonuljak a „vadonba”, próbálok-e ennek helyet szentelni a napomban?

A Szent Szűz, aki megőrizte az Igét, és nem engedte, hogy a gonosz kísértései megérintsék, segítsen bennünket böjti utunkon.

________________________________________________


Az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya így folytatta:


Kedves testvéreim!

Immár tíz év telt el a szudáni fegyveres konfliktus kitörése óta, ami nagyon súlyos humanitárius helyzetet okozott. Ismételten kérem a szembenálló feleket, hogy hagyják abba ezt az embereknek és az ország jövőjének nagy károkat okozó háborút. Imádkozzunk, hogy hamarosan megtaláljuk a béke útjait, hogy felépíthessük a szeretett Szudán jövőjét.

Ismét elharapózott a védtelen lakosság elleni erőszak, az infrastruktúra lerombolása és a bizonytalanság a mozambiki Cabo Delgado tartományban, ahol a napokban felgyújtották a Miasszonyunk Afrikáért katolikus missziót Mazezeze-ben. Imádkozzunk azért, hogy visszatérjen a béke ebbe a szenvedő régióba. Ne feledkezzünk meg az afrikai kontinenst és a világ számos más részét vérrel beszennyező konfliktusokról sem: Európa, Palesztina, Ukrajna...

Ne feledjük: a háború mindig vereséget jelent. Ahol háború van, ott a lakosság kimerült, belefáradt a háborúba, amely mindig értelmetlen és eredménytelen, és csak halált, csak pusztítást hoz, és soha nem vezet a problémák megoldásához. Ehelyett imádkozzunk fáradhatatlanul, mert az ima hatékony, és kérjük az Úrtól a magukat egészen a békének szentelő elmék és szívek ajándékát.

Köszöntöm Róma, Olaszország és a világ különböző részeinek híveit, különösen az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Spanyolország különböző plébániáinak neokatekumenális közösségeit, az almendralejói „Carolina Coronado” Intézet diákjait és a „Szolgák nyomában – a világ felé” önkéntes egyesületet. És köszöntöm a téren a növénytermesztőket és az állattenyésztőket!

Ma délután a Kúria munkatársaival együtt megkezdjük a lelkigyakorlatokat. Meghívom a közösségeket és a híveket, hogy szenteljenek különleges alkalmakat arra, hogy összegyűljenek az Úr jelenlétében ebben a nagyböjti időben és a jubileumi előkészület, az „Imádság éve” egész ideje alatt.

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Arrivederci (viszontlátásra)!

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240218-angelus.html

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."