Ferenc pápa ÚrangyalaÉvközi 10. vasárnap

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
09
Ferenc pápa Úrangyala Évközi 10. vasárnap

Kedves testvéreim, áldott vasárnapot kívánok!

A mai liturgia evangéliuma (vö. Mk 3,20-35) elmondja, hogy Jézus, miután megkezdte nyilvános működését, kettős reakcióval szembesült: a rokonaiéval, akik aggódtak és attól tartottak, hogy egy kicsit megőrült, és a vallási vezetőkével, akik azzal vádolták, hogy gonosz szellem hatása alatt cselekszik. A valóságban Jézus a Szentlélek erejével prédikált és gyógyította a betegeket. És éppen a Lélek tette őt istenmódján szabaddá, azaz mérték és feltételek nélkül képes volt szeretni és szolgálni. Jézus: szabad. Álljunk meg egy kicsit, hogy szemléljük Jézusnak ezt a szabadságát.

Jézus szabad volt a gazdagsághoz képest: ezért hagyta el faluja, Názáret biztonságát, hogy vállalja a bizonytalanságokkal teli, szegényes életet (vö. Mt 6,25-34), és szabadon gondoskodott a betegekről és mindazokról, akik segítséget kértek tőle, anélkül, hogy valaha is bármit kért volna cserébe (vö. Mt 10,8). Jézus szolgálatának ingyenessége ebben áll. És ez minden szolgálat ingyenessége is.

A hatalom tekintetében szabad volt: valóban, annak ellenére, hogy sokakat hívott meg, hogy kövessék őt, soha senkit nem kötelezett erre, és soha nem kereste a hatalmasok támogatását, hanem mindig az utolsók oldalára állt, és tanítványait is erre tanította, ahogyan ő is tette. (vö. Lk 22,25-27)

Végül, Jézus mentes volt a hírnév és az elismerés keresésétől, és ezért soha nem hagyta abba az igazság kimondását, még annak árán sem, hogy nem értették meg (vö. Mk 3:21), hogy népszerűtlenné vált, egészen a kereszthalálig, és nem hagyta magát megfélemlíteni, megvásárolni, vagy megrontani semmitől vagy senkitől (vö. Mt 10:28).

Jézus szabad ember volt. Szabad volt a gazdagsággal szemben, szabad volt a hatalommal szemben, szabad volt a hírnévre való törekvéssel szemben. És ez számunkra is fontos. Ha ugyanis hagyjuk, hogy az élvezet, a hatalom, a pénz vagy a konszenzus keresése kondicionáljon bennünket, akkor ezeknek a dolgoknak a rabszolgáivá válunk. Ha ehelyett hagyjuk, hogy Isten szabadon adott szeretete betöltsön bennünket és kitágítsa a szívünket, és ha hagyjuk, hogy spontán módon, másoknak visszaadva, egész lényünkkel, félelem, számítás és kondicionálás nélkül, túlcsorduljon, akkor növekszünk a szabadságban, és jó illatát is terjesztjük magunk körül.

Tehát megkérdezhetjük magunktól: szabad ember vagyok-e? Vagy hagyom, hogy a pénz, a hatalom és a siker mítoszai foglyul ejtsenek, feláldozva a saját és mások nyugalmát és békéjét ezeknek a dolgoknak? Ott, ahol élek és dolgozom, terjesztem-e a szabadság, az őszinteség és a spontaneitás friss levegőjét?

Szűz Mária segítsen bennünket abban, hogy úgy éljünk és szeressünk, ahogy Jézus tanított minket, az Isten gyermekeinek szabadságában. (vö. Róm 8,15.20-23)

_____________________

Az Úrangyala után

Holnapután Jordániában nemzetközi konferenciát tartanak a gázai humanitárius helyzetről, amelyet a jordániai király, az egyiptomi elnök és az ENSZ főtitkára hívott össze. Miközben köszönetet mondok nekik ezért a fontos kezdeményezésért, arra biztatom a nemzetközi közösséget, hogy sürgősen, minden eszközzel segítsen a háború által kimerült gázai népnek. A humanitárius segélynek el kell jutnia a rászorulókhoz, és ezt senki sem akadályozhatja meg.

Tegnap volt a tizedik évfordulója annak a vatikáni békefelhívásnak, amelyen az izraeli elnök, a néhai Shimon Peres és Abu Mazen palesztin elnök is részt vett. Ez a találkozó megmutatta, hogy a kézfogás lehetséges, és hogy bátorság kell a békéhez, sokkal nagyobb bátorság, mint a háborúhoz. Ezért bátorítom a felek között folyó tárgyalásokat, még ha nem is könnyűek, és remélem, hogy a békére, a minden fronton történő tűzszünetre és a túszok szabadon bocsátására vonatkozó javaslatokat a palesztinok és az izraeliek érdekében azonnal elfogadják.

És ne feledkezzünk meg a meggyötört ukrán népről sem, amely minél többet szenved, annál jobban vágyik a békére. Üdvözlöm ezt az ukrán csoportot a zászlókkal, akik ott vannak. Közel vagyunk hozzátok! Ez egy vágy, ez a békevágy, ezért bátorítok minden erőfeszítést, ami azért történik, hogy a béke minél hamarabb létrejöjjön, nemzetközi segítséggel. És ne feledkezzünk meg Mianmarról sem.


Köszöntelek benneteket, rómaiak és zarándokok sok országból, különösen az ukrajnai Kijevben található „Szent II. János Pál Gimnázium” tanárait Slava Isusu Khrystu! (Dicsértessék Jézus Krisztus) akiket bátorítok küldetésükben ebben a nehéz és fájdalmas időszakban. Köszöntöm a spanyolországi Sigüenza-Guadalajara egyházmegye „Cardenal Cisneros” egyházmegyei iskolájának tanárait és diákjait, valamint a cagliari Assemini híveit, a padovai „Giovanni Prati” iskola gyermekeit és a római Sant'Ireneo plébánia fiataljait.

Ismételten üdvözlöm azokat a kóristákat, akik a világ minden tájáról érkeztek Rómába, hogy részt vegyenek a kórusok negyedik Nemzetközi Találkozóján. Kedves barátaim, éneklésetekkel mindig képesek lesztek dicsőséget adni Istennek és továbbadni az evangélium örömét!

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok. Kérlek, ne felejtsetek el imádkozni értem. Jó étvágyat az ebédhez, és arrivederci (viszontlátásra)!

 

Forráshttps://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240609-angelus.html

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."