Ferenc pápa Regina CaeliPünkösdvasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
19
Ferenc pápa Regina Caeli Pünkösdvasárnap

Kedves testvérek, boldog pünkösd ünnepét, buongiorno (jónapot kívánok)!

Ma, pünkösd ünnepén a Szentléleknek Máriára és az apostolokra való leszállását ünnepeljük. A liturgia evangéliumában Jézus a Szentlélekről beszél, és azt mondja, hogy megtanít minket „mindenre, amit hall” (vö. Jn 16,13). De mit jelent ez a kifejezés? Mit hallott a Szentlélek? Miről fog beszélni?

Olyan szavakkal beszél hozzánk, amelyek csodálatos érzelmeket fejeznek ki, mint a szeretet, a hála, a bizalom, az irgalom. Olyan szavakkal, amelyek megismertetnek velünk egy olyan gyönyörű, fényes, konkrét és tartós kapcsolatot, mint Isten örök Szeretetét: a szavakat, amelyeket az Atya és a Fiú mond egymásnak. Pontosan ezek a szeretet átalakító szavai, amelyeket a Szentlélek ismételget bennünk, és amelyeket jó, ha hallgatunk, mert ezek a szavak ugyanazokat az érzéseket és ugyanazokat a szándékokat szülik és növesztik a szívünkben: ezek gyümölcsöző szavak.

Ezért fontos, hogy minden nap táplálkozzunk Isten szavaival, Jézus szavaival, amelyeket a Lélek ihletett. És sokszor mondom: olvassatok el egy-egy részt az evangéliumból, szerezzetek be egy kis zsebben lévő evangéliumot, és tartsátok magatoknál, kihasználva a kedvező pillanatokat, amikor olvasni tudjátok. A pap és költő Clemente Rebora, megtéréséről beszélve írta naplójában: „És az Ige elhallgattatta fecsegésemet!” (Életrajz). Isten Igéje elhallgattatja felszínes fecsegésünket, és komoly szavakat, szép szavakat, örömteli szavakra késztet bennünket. „És az Ige elhallgattatta a fecsegésemet!” Isten Igéjének hallgatása elhallgattatja a fecsegést. Így adunk teret magunkban a Szentlélek hangjának. És aztán az imádságban – ne feledkezzünk meg a csendes imádásról – különösen az olyan egyszerű, csendes, mint a szentségimádás. És ott, magunkban jó szavakat mondani, szívből kimondani, hogy aztán másoknak, utána egymásnak is elmondhassuk. És így látjuk, hogy a Vigasztaló, a Lélek hangjából erednek.

Kedves testvérek, az evangélium olvasása és elmélkedése, a csendben imádkozás, a jó szavak kimondása: ezek nem nehéz dolgok, nem, mindannyian meg tudjuk tenni őket. Könnyebbek, mint sértegetni, haragudni... És ezért tegyük fel magunknak a kérdést: milyen helyet foglalnak el ezek a szavak az életemben? Hogyan műveljem őket, hogy jobban hallgassak a Szentlélekre, és az Ő visszhangjává váljak mások számára?

Mária, aki pünkösdkor jelen volt az apostolokkal együtt, tegyen minket engedelmessé a Szentlélek szavára.

____________________________

Az Regina caeli után

Kedves testvéreim!

A Szentlélek az, aki harmóniát, összhangot teremt! És Ő teremti azt a különböző, olykor még konfliktusos valóságokból. Ma, pünkösd ünnepén imádkozzunk a Szentlélekhez, az Atya és a Fiú szeretetéhez, hogy teremtsen harmóniát a szívekben, harmóniát a családokban, harmóniát a társadalomban, harmóniát az egész világon; a Lélek teremtse meg a közösséget és a testvériséget a különböző felekezetű keresztények között; adjon bátorságot a vezetőknek a párbeszédhez a háborúk megszünéséért. A mai sok háború: gondoljunk Ukrajnára – gondolataim különösen Harkiv városára szállnak, amelyet két nappal ezelőtt támadás ért; gondoljunk a Szentföldre, Palesztinára, Izraelre; gondoljunk a sok helyre, ahol háborúk vannak. A Lélek vezesse a nemzetek vezetőit és mindannyiunkat, hogy megnyissuk a béke kapuit.

Hálámat fejezem ki a veronaiak tegnapi fogadtatásáért és szeretetéért: jók voltak a veronaiak! Köszönöm, köszönöm. Különösen gondolok a veronai börtönre, a rabokra, akik ismét tanúságot tettek nekem arról, hogy a börtön falai mögött lüktet az élet, az emberség és a remény. Szívből köszönöm a börtön teljes személyzetének, és különösen az igazgatónak, Dr. Francesca Gioieninek.

Mindnyájatokat üdvözöllek, zarándokokat Rómából, Olaszország és a világ különböző részeiről. Különösen köszöntöm a Kelet-Timorban élőket – hamarosan meglátogatlak benneteket! – a lettországiakat és uruguayiakat, valamint a római paraguayi közösséget, amely a Virgen de Caacupé-t ünnepli, és a luzerni portugál katolikus missziót.

Köszöntöm az Immacolata fiataljait; köszöntöm az itt tartózkodó rendi nővéreket, jó! Köszöntöm Benevento, Porto Azzurro és Terracina híveit, valamint a római „Caterina di Santa Rosa” intézetet.

Kívánok mindannyiatoknak szép vasárnapot. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Jó étvágyat az ebédhez, és arrivederci (viszontlátásra)!

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240519-regina-caeli.html

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."