Ferenc pápa Regina Caeli imádság

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
28
Ferenc pápa Regina Caeli imádság
Kedves testvéreim, buongiorno (jó napot kívánok)!
 
Ma, pünkösd ünnepén az evangélium az emeleti terembe vezet bennünket, ahol az apostolok Jézus halála után menedéket találtak (Jn 20:19-23). A Feltámadott a húsvét estéjén éppen ebben a félelemmel és szorongással teli helyzetben jelenik meg, és rájuk lehelve így szól: "Vegyétek a Szentlelket" (22. v.). Így, a Lélek ajándékával Jézus meg akarja szabadítani a tanítványokat a félelemtől, ettől a félelemtől, amely az otthonukba bezárva tartja őket, és felszabadítja őket, hogy képesek legyenek kimenni, és tanúkká és az evangélium hirdetőivé válni. Maradjunk egy kicsit annál, amit a Lélek tesz: megszabadít a félelemtől.
 
A tanítványok bezárták az ajtókat - mondja az evangélium - "félelmükben" (19. v.). Jézus halála megrázta őket, álmaik meghiúsultak, reményeik szertefoszlottak. És magukba zárkóztak. Nemcsak abba a terembe, hanem belsőleg, a szívükbe is. Szeretném ezt hangsúlyozni: bezárkóztak önmagukba. Hányszor zárkózunk mi is magunkba? Hányszor kockáztatjuk azt, hogy valamilyen nehéz helyzet, valamilyen személyes vagy családi probléma, egy ránk jellemző szenvedés vagy a körülöttünk tapasztalható gonoszság miatt lassan a reményvesztetté válunk, és nincs bátorságunk továbblépni? Ez gyakran megtörténik. És akkor az apostolokhoz hasonlóan bezárkózunk, elbarikádozzuk magunkat a gondok útvesztőjében.
 
Testvérek, akkor történhet meg ez a "bezárkózás", ha a legnehezebb helyzetekben engedjük, hogy felülkerekedjen rajtunk a félelem, és hagyjuk, hogy harsány hangja uralkodjon bennünk. Az ok tehát a félelem: a félelem attól, hogy nem tudunk megbirkózni a helyzettel, hogy egyedül kell szembenéznünk a mindennapi csatákkal, hogy kockáztatunk, majd csalódunk, hogy rossz döntéseket hozunk. Testvéreim, nővéreim, a félelem leblokkol, a félelem megbénít. És el is szigetel: gondoljunk a másoktól való félelemre, az idegenektől, a különbözőktől, a másképp gondolkodóktól való félelemre. És előfordulhat még az Istentől való félelem is: hogy megbüntet, hogy megharagszik rám... Ha teret adunk ezeknek a hamis félelmeknek, bezárulnak az ajtók: a szivünk ajtajai, a társadalom ajtajai, sőt az Egyház ajtajai is! Ahol félelem van, ott bezáródnak. De ne legyen így.
 
Az evangélium azonban felkínálja nekünk a Feltámadott gyógyírját: a Szentlelket. Ő kiszabadít bennünket a félelem börtönéből. Miután megkapták a Lelket, az apostolok – ma ezt ünnepeljük – kijönnek az emeleti teremből, és a világba mennek, hogy megbocsássák a bűnöket és hirdessék az örömhírt. Neki köszönhetően felülkerekednek a félelmeiken, és megnyílnak az ajtók. Mert ezt teszi a Lélek: megérezteti velünk, hogy Isten közel van hozzánk, és így az ő szeretete elűzi a félelmünket, megvilágítja az utunkat, vigasztal, támogat a bajban. Ezért nézzünk szembe a félelmeinkkel, és a bezártságunkkal szembesülve hívjuk segítségül a Szentlelket önmagunkért, az Egyházért és az egész világért: hogy egy új Pünkösd űzze el a bennünket támadó félelmeket, és élessze fel Isten szeretetének lángját.
 
A Szentlélekkel elsőként betöltekezett Szűz Mária járjon közben értünk.
 
_______________________
 
A Regina Caeli után
 
Kedves testvéreim!
 
Tavaly május 22-én emlékeztünk meg az irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Alessandro Manzoni halálának 150. évfordulójáról. Művei által az áldozatok és a legkisebbek érdekében szólt: ők mindig az isteni Gondviselés oltalmazó keze alatt álltak, aki "teremt és pusztít, aki megbüntet, de azután szeretetével meggyógyít"; és őket, akik Manzoni remekművének lapjain jelen vannak, az Egyház hűséges lelkipásztorai is segítik.
 
Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a Mianmar és Banglades határán élő lakosokért, akikre súlyos csapást mért egy ciklon: több mint nyolcszázezer emberért, a sok rohingjaiért, akik már amúgy is bizonytalan körülmények között élnek. Megismétlem, hogy közel állok ezekhez a népcsoportokhoz, és a vezetőkhöz fordulok, hogy könnyítsék meg a humanitárius segélyekhez való hozzáférésüket, és emberi és egyházi szolidaritást kérek, hogy siessenek segítségükre ezeknek a testvéreinknek.
 
Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiakat és zarándokokat Olaszországból és számos országból, különösen a panamai híveket és a mexikói Tulancingo érsekség Los Angeles-i Miasszonyunk zarándokcsoportját; valamint egy csoportot a spanyolországi Novellana-ból. Üdvözlöm továbbá a padovai Celeseo és a baribeli híveket, és áldásomat küldöm a Gemelli kórházban összegyűlteknek, hogy segítsék a betegekkel való testvérkapcsolati kezdeményezéseket.
 
Jövő szerdán, azaz május végén a Mária-kegyhelyeken világszerte imaórákat terveznek a Püspöki Szinódus következő rendes közgyűlése előkészületeinek támogatására. Kérjük Szűz Máriát, hogy kísérje anyai oltalmával a Szinódusnak ezt a fontos szakaszát. És rá bízzuk a világ oly sok népének, különösen az ostromlott Ukrajnának a béke iránti vágyát is.
 
Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok. Kérlek, ne felejtsetek el imádkozni értem. Jó étvágyat az ebédhez és viszontlátásra!
 
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."