Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Szerzetesnőkért és a megszentelt életet élő nőkért2022 február

Napi Ima101 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Szerzetesnőkért és a megszentelt életet élő nőkért 2022 február

Egyetemes: A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért

Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.

Imádság

Köszönöm, Uram, köszönöm!
Köszönjük neked annyi nagylelkű és bátor ember életét,
szerzetesnővérek és megszentelt életet élő nők életét,
akik úgy döntöttek, hogy követnek és szolgálnak téged
az együttérzés küldetésedben.
Imádkozunk értük, hogy segíts nekik
a Szentlélek örömében élni, hűségesen a te Szeretetedhez.
Segíts nekünk, Atyám, hogy figyeljünk
az Egyház számára nélkülözhetetlen küldetésükre.
Köszönetet mondunk nekik az oktatás, és az egészségügy iránti elkötelezettségükért,
a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak javára.
Mária, Édesanyánk, hozza őket közelebb Fiad, Jézus Szívéhez,
és soha ne szenvedjenek hiányt
mindenki megbecsülésében és testvéri szeretetében.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a Pápa Világméretű Imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Hála
"A világnak szüksége van a reményre és a hálára, ezzel a hálaadással egy kis reményt közvetítünk" (Ferenc pápa). Megköszönöd-e a testvéreidnek, amit kapsz tőlük? Hálát adok még az apró dolgokért is, különösen azoknak a nőknek, akikkel találkozom.

Érték
"Létezésünk során nem egy ember nézett ránk tiszta szemmel, ingyen. Gyakran nevelők, hitoktatók, olyan emberek, akik a kötelesség által megkövetelt mértéket meghaladóan végezték feladatukat." (Ferenc pápa) Hogyan fejezem ki azt az értéket, amit másoknak tulajdonítok? Kifejezem, hogy mennyit jelent számomra azok élete, akiket szeretek, különösen a hozzám közel állóké.

Értesítés
"A világ (ketté) oszlik: azokra, akik nem adnak hálát, és azokra, akik hálát adnak; azokra, akik mindent úgy vesznek, mintha tartoznának neki, és azokra, akik mindent ajándékként, kegyelemként fogadnak el." (Ferenc pápa) Tudatában vagyok-e annak az önkéntes szolgálatnak, amelyet sok nő végez a közösségemben? Megnézem és különösen hálás leszek a szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért.

Megfontolás
"Ne hagyjuk abba a hálaadást: ha a hála hordozói vagyunk, a világ is jobb lesz." (Ferenc pápa) Tisztelettel és szeretettel fogok tekinteni a sok szerzetesnővér és megszentelt életet élő nő elkötelezettségére, és megpróbálom megismerni küldetésüket, hogy jobban megismerjem őket.

Odafigyelés
"Amikor hálát adsz, a szeretet bizonyosságát fejezed ki. És ez egy nagy lépés: a szeretve lenni bizonyossága." (Ferenc pápa) Minden nap keresni fogom az okokat, hogy hálát adjak az apácák és minden megszentelt nő küldetéséért az otthon és a gyermekek gondozásában végzett feladataikban, amelyeket végeznek, valamint a munka, az oktatás és az egészségügy világában vállalt egyéb feladataikban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."